Corporaties focussen weer op kerntaak

Corporaties focussen weer op kerntaak

Gepubliceerd op:

Het bouwen, verhuren en beheren van huurwoningen voor mensen met een laag inkomen is voor corporaties weer prioriteit nummer één. Terug naar de kerntaak is een van de belangrijkste redenen waarom veel woningcorporaties kiezen voor administratieve scheiding. Dit blijkt uit de Corporatie Survey van adviesbureau Finance Ideas onder corporatiebestuurders en -managers.

Als gevolg van deze focus gaat een derde van de corporaties de commerciële ambities bijstellen of stopt zelfs volledig met niet-DAEB investeringen. Slechts 5% van de ondervraagde corporaties kiest voor juridische splitsing. Volgens twee derde van de corporaties wordt de herziene Woningwet op korte termijn ingevoerd. Ondanks de verwachting dat de invoering van de wet nabij is, heeft tot op heden niet meer dan de helft van de corporaties de consequenties in kaart gebracht. Ruim 60% gaat dit het laatste kwartaal van 2014 alsnog doen.

Met de invoering van de herziene Woningwet worden corporaties gedwongen een aantal belangrijke keuzes te maken. Het opstellen van een plan van aanpak voor de implementatie van de novelle is dan ook zeer actueel. Bijna 10% van de ondervraagde corporaties heeft een dergelijk plan reeds opgesteld. Nog eens 80% is hiermee bezig of gaat dit op (korte) termijn doen.

Corporatiebestuurders en -managers verwachten dat de hoge werkdruk binnen de organisatie het grootste knelpunt zal vormen bij de implementatie van de herziene Woningwet. Ook over de financierbaarheid van zowel de DAEB- als niet-DAEB portefeuille en het waarderen op marktwaarde, maken de corporaties zich zorgen. Als gevolg van alle additionele activiteiten verwacht bijna tweederde van de corporaties dat de beheerlasten zullen stijgen.

Uit de Corporatie Survey blijkt verder dat corporaties verwachten dat het verkrijgen van financiering het komende jaar moeilijker wordt. De zorgen om de financierbaarheid van de DAEB en niet-DAEB portefeuille kunnen hiervoor een verklaring zijn. Ondanks deze verwachting is de investeringsindex voor de zevende achtereenvolgende keer sterk gestegen. Ook het vertrouwen in het financiële resultaat blijft onveranderd hoog.

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
KiesZon
Van dak naar duurzame energiecentrale ...