Woonkrant Beter Wonen: van papier naar digitaal

Gepubliceerd op:

Binnen de regio Haaglanden is door het SVH-bestuur besloten om de woonkrant Beter Wonen per 1 januari 2012 af te schaffen en te vervangen door een meer persoonlijke vorm van dienstverlening.

De corporaties gaan hun woningen dan nog uitsluitend via de website en voor woningzoekenden die dit nodig hebben, via persoonlijke hulp aanbieden.

Veruit de meeste woningzoekenden gebruiken de website http://www.woonnet-haaglanden.nl/  om een woning te zoeken. Slechts 3% van de woningzoekenden reageert nog via de woonbon in de woonkrant Beter Wonen. Voor het aanbod in Haaglanden zijn dit nu ongeveer 2.000 actieve woningzoekenden. Deze groep bestaat vooral uit autochtone ouderen. Slechts een klein deel van de woningzoekenden reageert op dit moment dus nog via de woonkrant terwijl de kosten van het medium hoog zijn, ongeveer € 400.000 per jaar.

Pilot ‘van krant naar klant’
Negen corporaties in Haaglanden onderzoeken de komende maanden hoe zij woningzoekenden die dit nodig hebben, persoonlijke hulp kunnen bieden bij het vinden van een woning. Dit doen zij binnen de pilot ‘van krant naar klant’. Ook Vidomes doet mee aan deze pilot. Dit doen we omdat we op die manier optimaal zijn voorbereid op de afschaffing van de krant die straks een feit is. Ook sluit de pilot goed aan de op start van de seniorenmakelaar.

Woonpunt Zoetermeer
We voeren de pilot alleen uit in het woonpunt Zoetermeer. De eerste twee weken van oktober ligt de krant niet in de woonwinkel. Geïnteresseerden kunnen de woonkrant meekrijgen van een medewerker van ons serviceteam. In ruil daarvoor zullen ze wel een aantal vragen moeten beantwoorden. Op die manier willen we er bijvoorbeeld achter komen hoe vaak mensen de krant komen halen en of ze de krant ook echt gebruiken om te reageren op het woningaanbod. Voorafgaand aan de pilot informeren we al onze senioren in Zoetermeer tijdens een informatieavond op 22 september. Aan het einde van de pilot-periode worden de ervaringen geëvalueerd. Hierna besluiten we over de dienstverlening die we in 2012 gaan bieden aan de huidige woonkrant-gebruikers.

Bron: Vidomes

Een greep uit ons leveranciersregister

Aon
Dragen wat je kunt, verzekeren wat je moet ...
Nijver
Slim investeren in uw woningbezit op basis van echte cijfers ...
De Huischmeesters
Wij zijn woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed ...