IsoBouw introduceert dakelementen met geïntegreerde nestkasten

IsoBouw introduceert dakelementen met geïntegreerde nestkasten

Gepubliceerd op:

Volgens de ‘Wet natuurbescherming’ mag de ecologische functionaliteit niet achteruitgaan bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dieren en planten moeten worden beschermd door extra maatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van vervangende nestkasten. 

Ook bij NOM-renoveren is de plaatsing van nestvoorzieningen verplicht. Als leverancier van milieuvriendelijke en energiebesparende isolatiesystemen wil IsoBouw u ook op dit gebied ondersteunen.

Slimme vogels kiezen IsoBouw
Op aanvraag kan IsoBouw haar dakelementen voorzien van een Avi-nestkast. Deze houten nestkast wordt fabrieksmatig aangebracht in de isolatiekern aan de gootzijde. Zo kunt u zonder extra werkzaamheden snel en eenvoudig invulling geven aan de ‘Wet natuurbescherming’.
Om ervoor te zorgen dat de Avi-nestkast volledig voldoet aan de gebruikseisen van vogels, is deze ontwikkeld in nauwe samenwerking met Miecon, dé specialist op het gebied van mitigatie. Mitigatie is het nemen van maatregelen bij bouwprojecten om schade aan beschermde planten en dieren te voorkomen.      

De Avi-nestkast is een nest- en broedvoorziening voor mussen en mezen. De nestkast kan toegevoegd worden bij  SlimFix RenoTwin en SlimFix RenoTwin Solar dakelementen vanaf type 6.0. Toepassing is mogelijk mét en zonder overstek. Met de Avi-nestkast voorkomt u projectvertragingen en kunt u extra Breeam-punten krijgen.


Een greep uit ons leveranciersregister

Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...
Vasco Group
Vasco is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met verkoopactiviteiten in Europa ...
Econtro
Het merkonafhankelijke platform voor beheer, monitoring en energiesturing ...