Ketenproces Woonruimteverdeling plug-and-play

Ketenproces Woonruimteverdeling plug-and-play

Gepubliceerd op:

De brede basis van VERA is in de nieuwe versie 3.1 uitgebreid met procesondersteuning voor Woonruimteverdeling. Het ketenproces voor woonruimteverdeling is op basis van de CORA bedrijfsprocessen tot in detail uitgewerkt door de VERA werkgroep Woonruimteverdeling, bestaande uit Cegeka-DSA, Info-Support, Itris, NCCW en WoningNet. Hiermee is het eerste “plug-and-play” ketenproces beschikbaar, een grote stap vooruit in de toepasbaarheid van VERA.

Het ketenproces is begin dit jaar al door een brede groep besproken en gereviewd. Hierbij waren zowel leveranciers, waaronder Aareon en Centric, als corporaties (Dudok, Mitros, de Key, Portaal en Vestia) betrokken.

Leveranciers aan het woord
“Overeenstemming over VERA-koppelingen in relatie tot woonruimteverdeling is een mijlpaal in de corporatiebranche,” aldus Justus Temme, algemeen directeur van WoningNet, “leveranciers-onafhankelijke gegevensuitwisseling helpt corporaties bij het verlagen van de bedrijfskosten en biedt nieuwe mogelijkheden om gegevens uit te wisselen en te verrijken”

Arjan van Dijk, directeur solution management bij Cegeka-dsa ziet in de VERA-woonruimteverdelings-koppeling een volgende belangrijke stap in het transparant, uniform en standaard maken van de Woningcorporatiesector. “Hopelijk vind dit nog vele vervolgen, want er zijn nog veel andere noodzakelijk mogelijkheden tot standaardisatie in deze sector” aldus Van Dijk.

“Als voorstander van standaardisatie in de woningcorporatie-sector zijn wij verheugd gebruik te kunnen maken van standaardkoppelingen” aldus Pim Kamstra, Commercieel directeur bij Itris. “De VERA standaard maakt het voor alle betrokken partijen beheersbaar, goedkoper en makkelijker in gebruik”.

Volgens Edwin Versteegt, Enterprise Architect bij NCCW, hebben wendbare organisaties de toekomst en is ICT daar een belangrijk middel voor, met gestandaardiseerde koppelingen als voorwaarde. “De uitwerking van VERA voor woonruimteverdeling is een stap in de goede richting voor een cruciaal proces. Wij ondersteunen deze initiatieven van harte om daarmee een efficiëntere, effectievere sector te faciliteren”, aldus Versteegt.

Jeroen Kuiper, Algemeen Directeur van Aareon, benadrukt dat dit niet alleen voor het proces van Woonruimteverdeling een goede ontwikkeling is. “Dit is ook een prachtige mijlpaal voor de start van vele VERA standaard stekkers voor vele andere processen.”

Leendert Joosse, Stategisch productmanager bij Centric, feliciteert VERA met deze mooie nieuwe mijlpaal. “Zowel onze klanten als Centric hebben baat bij een uniforme koppeling naar woonruimte verdeelsystemen. Dit zal op termijn een kostendrukkend effect hebben voor corporaties en voor Centric.” Joosse vervolgt: “De komende tijd zal Centric zich maximaal inspannen om er voor te zorgen dat haar klanten gebruik kunnen gaan maken van deze VERA Woonruimteverdeling koppeling.”

VERA 3.1 release candidate
Naast de uitwerking voor Woonruimteverdeling zijn er in de laatste versie van VERA nog andere verbeteringen en uitbreidingen doorgevoerd, zoals de Energie index, het DAEB-label en de mogelijkheid om dVI informatie te versturen. De komende maanden kan de sector kennismaken met deze versie. Als er geen review opmerkingen worden gemaakt, wordt dit een definitieve versie.

Via de website van Stichting VERA is de laatste versie te downloaden: http://vera.netwit.nl/publicaties

Meer informatie
Voor meer informatie over het ketenproces woonruimteverdeling kunt u contact opnemen met Jeroen Voogt via jvoogt@woningnet.nl of 0294 – 299100.

Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...