Minder administratieve lasten voor woningcorporaties

Minder administratieve lasten voor woningcorporaties

Gepubliceerd op:

De hoeveelheid gegevens die woningcorporaties bij instanties moeten aanleveren, moet elk jaar verminderen met gemiddeld 10 procent. Zo moet de gegevensstroom na 5 jaar gehalveerd zijn.  Dat staat in het convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector waarover minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Behalve de vermindering van de administratieve lasten bevat het convenant ook maatregelen voor een efficiëntere gegevensuitwisseling met minder kans op fouten. Naast het ministerie zijn ook de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de vereniging van woningcorporaties Aedes aangesloten bij de overeenkomst.

Herziening Woningwet
Corporaties leveren cijfers aan instanties over onder meer de waarde van het vastgoed en investeringen die zij in de toekomst willen doen. Met de herziening van de Woningwet in 2015 geldt er een nieuw corporatiestelsel met aangescherpte regels voor corporaties en een versterkt publiek toezicht op de sector.

Te hoog uitgevallen
De aanscherpingen en vernieuwingen brachten op sommige gebieden ook nieuwe administratieve lasten met zich mee. In opdracht van Aedes berekende Sira consulting hoe de administratieve lastenverhoging in de praktijk uitpakte voor de woningcorporaties. Uit deze recente becijferingen, bleek dat de lastenverzwaring hoger uitvalt dan aanvankelijk geraamd.

Betere balans
Met het convenant wil minister Ollongren bijdragen aan een betere balans tussen goed toezicht en een goede verslaglegging. De minister neemt de voorstellen vanuit de branche voor verbeteringen en besparingen mee tijdens de evaluatie van het nieuwe bestel, zo schrijft ze aan de kamer. De nieuwe toezichthouder en het waarborgfonds zijn al een programma gestart waarin zij werken aan een betere stroomlijning van de gegevens die zij uitvragen bij corporaties.

Bron: Rijksoverheid.

Een greep uit ons leveranciersregister

Chapps NV
We ontwikkelen inspectie-oplossingen voor de vastgoedsector ...
Breijer Ventilatietechniek
Goede ventilatie is onmisbaar voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is al meer dan 25 jaar ...
Techem energy Services B.V.
Techem is een wereldwijde leidende energiedienstverlener binnen de vastgoedwereld ...