Woningcorporatie ‘Wonen zuid’ & Van der Velden Rioleringsbeheer Heerlen B.V. trekken samen op

Woningcorporatie ‘Wonen zuid’ & Van der Velden Rioleringsbeheer Heerlen B.V. trekken samen op

Gepubliceerd op:

‘Wonen Zuid’ is met het beheer van ruim 14.000 huurwoningen een grote woningcorporatie in Zuid-Limburg en Midden-Limburg. Haar missie: 'wij helpen mensen te wonen zoals zij wensen, binnen de mogelijkheden die zij hebben'.

‘Wonen Zuid’ & Van der Velden Rioleringsbeheer Heerlen B.V. werken al enkele jaren intensief samen. De contractbasis waarop zij werken is gebaseerd op het verhelpen van storingen ‘verstoppingen’ bij de huurders van de corporatie. Beide partijen zijn het eens over de gedachte ‘voorkomen is beter dan genezen’, vandaar dat er een start is gemaakt in de wijk ‘Molenberg’ om ‘rioleringsbeheer’ toe te gaan toepassen.

De Molenberg is een wijk in de stad Heerlen. De wijk werd tussen 1913 en 1938 op de gelijknamige heuvel gebouwd en kwam tot stand met ondersteuning door de in 1911 opgerichte R.K. Vereniging "Ons Limburg", een koepelorganisatie voor bestaande en nog op te richten woningbouwverenigingen die zich ten doel stelde om kwalitatieve woningen te bouwen in wijken waarin mensen van verschillende beroepen zouden samenleven. Ondanks de oorspronkelijke bedoelingen werd de wijk vooral door personeel van de mijnen bewoond; voor het hogere personeel werd een aparte villabuurt gebouwd.

‘Molenberg’ is dus een oude wijk waar helaas zeer regelmatig problemen ontstaan met de riolering, vandaar dat ‘Wonen Zuid’ & Van der Velden verder samen optrekken om niet alleen reactief problemen op te lossen, maar in de toekomst vooral ook proactief problemen te voorkomen ‘rioleringsbeheer’. Een belangrijk onderdeel is het inspecteren en in kaart brengen van de hemelwaterafvoer van 433 woningen in de wijk. Van der Velden zorgt voor een uitgebreide rapportage en advies. Onlangs is besloten dat de wijk de komende jaren per blok wordt gerenoveerd. De adviezen ten aanzien van de riolering worden door ‘Wonen Zuid’ meegenomen in de uitvoering en Van der Velden Rioleringsbeheer Heerlen B.V. zal deze planmatig komende jaren ten uitvoer brengen.

Zo werkt ‘Wonen Zuid’ & Van der Velden samen aan ‘goed wonen, zowel voor huidige als toekomstige klanten’ van de corporatie.

Voor meer informatie over Van der Velden Rioleringsbeheer kunt u terecht op onze website: www.vandervelden.com

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
Strooming
Expert in legionellapreventie & geluid-, geur- en luchtonderzoek ...