Woningcorporaties Sint Joseph en De Woonplaats willen fuseren

Woningcorporaties Sint Joseph en De Woonplaats willen fuseren

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties Sint Joseph en De Woonplaats hebben het voornemen om te fuseren. Aanleiding is de hulpvraag van Sint Joseph vanwege de grote maatschappelijke opgave in Almelo en het tekort aan financiële middelen om deze te kunnen uitvoeren. 


Door een fusie ontstaat er financiële investeringsruimte om daarmee het verschil in Almelo te kunnen maken (sloop/nieuwbouw, verduurzaming) zonder daarmee afbreuk te doen aan de opgave van De Woonplaats. De Woonplaats wil zo graag een bijdrage leveren aan de grote volkshuisvestelijke opgave waar onze regio voor staat.

Goed noaberschap
Ook buurcorporatie Reggewoon is bereid om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de opgave in Almelo. Op dit moment vindt hierover afstemming plaats met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de toezichthouders. De verwachting is dat het in het najaar van 2023 geformaliseerd gaat worden. De bijdrage van Reggewoon is niet toereikend om de opgave in Almelo volledig op te kunnen pakken door Sint Joseph en de fusie met De Woonplaats zorgt voor de resterende nodige investeringsruimte.

Samen verder
Voordat de fusie tussen Sint Joseph en De Woonplaats officieel door kan gaan, moeten er eerst nog een aantal verplichte stappen succesvol worden doorlopen. Beide bestuurders hebben daar vertrouwen in. Het streven is om rond de zomer van 2024 eerst juridisch te fuseren en pas op een later moment ook organisatorisch, waarna de corporaties samen verder gaan onder de naam De Woonplaats.

Meer sloop/nieuwbouw en sneller verduurzamen in Almelo
Beide corporaties benadrukken dat de fusie geen gevolgen heeft voor de dienstverlening aan huurders. De huurders van Sint Joseph merken straks wel dat er weer meer geïnvesteerd kan worden. Denk aan meer sloop/nieuwbouwprojecten en het sneller verduurzamen van de woningen in Almelo. En dat is precies waarom  beide corporaties de handen ineen slaan. De Woonplaats blijft ook gewoon volop investeren in Enschede en de Achterhoek én in de ambities die vorig jaar zijn ingezet. Voor de huurders van De Woonplaats verandert er niets.

Achtergrondinformatie
Woningcorporatie De Woonplaats heeft ruim 16.000 woningen, die met name in Enschede en de Achterhoek staan. De woningcorporatie heeft ook al enkele woningen in Almelo. Het is de bedoeling dat Almelo straks ook een van de kerngemeenten wordt.  Sint Joseph heeft circa 4.900 woningen. Het werkgebied ligt grotendeels in de gemeente Almelo maar de woningcorporatie is op beperkte schaal ook actief in de gemeente Dinkelland.

Bron: dewoonplaats.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
Weckx B.V.
Direct alarmering. Waar u ook bent.
WTW
Bij WTW bieden we data- en kennisgedreven oplossingen op het gebied van mensen, risico en kapitaal ...