Cegeka Nederland en DSA•VISION Solutions  bundelen hun softwareactiviteiten

Cegeka Nederland en DSA•VISION Solutions bundelen hun softwareactiviteiten

Gepubliceerd op:

Combinatie vormt sterke speler op de vastgoed- en de zorgmarkt

Cegeka Nederland en DSA•VISION Solutions zijn voornemens om per 1 januari 2014 hun softwareactiviteiten te bundelen in één bedrijf met de naam cegeka-dsa. Het nieuwe bedrijf verwerft een sterke marktpositie op de sociale en commerciële vastgoedmarkt en op de zorgmarkt. Klantorganisaties in deze markten staan voor een belangrijk transformatieproces, terwijl hun investeringen onder druk staan. Met cegeka-dsa ontstaat een grote speler die met innovatieve ICT-oplossingen deze organisaties wil helpen met dit proces.

“De markten zorg en vastgoed staan onder grote druk. Zo zijn deze markten gedwongen aanzienlijke kostenbesparingen door te voeren, terwijl de klanten een betere (online) dienstverlening verwachten. De nieuwe organisatie beschikt over de innovatiekracht voor het ontwikkelen van de ICT-oplossingen waarmee zorg- en vastgoedorganisaties niet alleen de huidige uitdagingen het hoofd kunnen bieden, maar ook voorbereid zijn op de toekomst”, zegt Anton Vreugdenhil, mede-investeerder en directeur van cegeka-dsa.

“Het gaat om technologieën die organisaties beter in contact brengen met de eindklant. Apps, portalen, devices (tablets en smartphones) en services spelen hierbij een cruciale rol. Dankzij de gecombineerde ontwikkelkracht kunnen we die vertaalslag maken. Met kennis van zaken verbinden we ons met de ambities van de klant en investeren in wat de klant verder helpt. Bovendien kunnen we het aanbod versterken met de outsourcingactiviteiten van Cegeka”, zegt Flip Goudsmit, mede-investeerder en directeur van cegeka-dsa.

Binnen cegeka-dsa worden de Cegeka-software en -diensten in de markten zorg en vastgoed samengevoegd met de activiteiten van DSA•VISION. De softwareoplossingen van beide partijen zijn gebaseerd op het brede software- en dienstenplatform van Microsoft. De outsourcing- en detacheringsactiviteiten van Cegeka Nederland blijven buiten de fusie. Wel zal de nieuwe onderneming ten behoeve van klanten eigen oplossingen combineren met de outsourcingdiensten van Cegeka om tot een geïntegreerd end-to-end aanbod te komen. “De vorming van cegeka-dsa is een van de stappen die wij nemen om onze groeistrategie voort te zetten. Stappen die uiteindelijk gericht zijn op het continu verbeteren en innoveren van onze dienstverlening en oplossingen voor onze klanten”, zegt André Knaepen, CEO Cegeka Groep, meerderheidsaandeelhouder in de nieuwe onderneming.

Bij de start zal cegeka-dsa op de sociale vastgoedmarkt een marktaandeel hebben van ongeveer 30%, binnen de commerciële markt is het marktaandeel 5% en in de zorgmarkt 6%. Bij de start bedraagt de gecombineerde jaaromzet ruim €25 miljoen en de organisatie telt dan 160 werknemers. Het bestuur van de nieuwe onderneming wordt gevormd door Anton Vreugdenhil en Flip Goudsmit. Voordat cegeka-dsa daadwerkelijk kan worden gevormd moeten de komende tijd nog diverse procedures worden doorlopen, waaronder een adviesprocedure met de ondernemingsraad van Cegeka Nederland.

Een greep uit ons leveranciersregister

ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...