Stapsgewijs het woningbestand verduurzamen

Stapsgewijs het woningbestand verduurzamen

Gepubliceerd op:

De woningbouwcorporatie speelt een belangrijke rol in de energietransitie in nieuwbouw en bestaande bouw. Het verduurzamen van corporatiewoningen is vaak een complex meerjarentraject. Er moeten strategische keuzes gemaakt worden over de energetische opwaardering van de woningen om huidige én potentiële bewoners een toekomstbestendig ‘thuis’ te bieden. Maar hoe worden deze strategische keuzes gemaakt?

Waar te beginnen bij grootschalige woningverduurzaming?

1. Inventariseer het bestaande woningbestand

Breng allereerst de energetische staat van het vastgoed in kaart. Stel daarbij de volgende vragen:
  • Wat zijn de energielabel-klassen van de woningen?
  • Hoe zijn de woningen geïsoleerd en waar liggen kansen vwb isolatie?
  • Hoe worden de woningen op dit moment verwarmd?
  • Hoe is de oriëntatie van de woning tov de zon?
  • Is er sprake van 'gespikkeld' bezit, maw is er een mix van particuliere en corporatiewoningen
  • Bevindt er zich in de buurt een grote warmteopwekker?
2. Coördinatie van het plan van aanpak

Het is belangrijk om in gesprek te raken  met verschillende stakeholders om het plan van aanpak vorm te geven:
  • Gemeente: Om de wensen van de gemeente in één lijn te brengen met uw voorkeuren
  • Andere corporaties: Deel ideeën en doe nieuwe ideeën en inspiratie op met collega-corporaties. Deel de 'Best practices'.
  • Stakeholders in de buurt: Denk bijvoorbeeld aan energiebedrijven, netwerkbeheerders en particuliere woningeigenaren. En niet te vergeten… de huurder.
Aanvullende informatie vind u hier.

3. Welke duurzame warmteopwekker kiezen?

Wat past het beste bij het bestaande woningbestand? Er zijn diverse mogelijkheden.

Stap-voor-stap naar energieneutraal
Overstappen op aardgasloos verwarmen is noodzakelijk, maar kostbaar. Daarnaast zijn niet alle woningen direct geschikt voor de mogelijke oplossingen.

Het is belangrijk een keuze te maken voor een verwarmingssysteem op basis van maximale reductie van CO₂-uitstoot tegen minimale kosten, van bron tot gebruiker.

Er zijn een aantal mogelijkheden om de vraag te beantwoorden welke manier het beste past om invulling te geven aan de gestelde eisen in het Energieakkoord. Dit is samengevat in 3 duurzaamheidsstappen: Verwarmen met aardgas, hybride verwarmen en all-electric verwarmen.

Meer informatie over de 3 duurzaamheidstappen is hier te lezen.

Een greep uit ons leveranciersregister

Elro Dakbedekking
Elro is al sinds 1987 specialist op en voor het platte dak. In de loop van de jaren is Elro uitgegroeid ...
Unexus
Unexus ontwikkelt intelligente omnichannel software die alle communicatie afhandelt & aflevert bij de juiste personen ...
Falco BV
Het duurzaam inrichten van uw buitenruimte met producten die uitblinken in functionaliteit en vormgeving ...