Privacyverklaring & Cookieverklaring

Denhatex Media (hierna te noemen als Denhatex), gevestigd aan de Aert van Nesstraat 1H, 2901 BH, Capelle a/d IJssel is uitgever van doelgroep gerichte business to business uitgaven. De kernactiviteiten van Denhatex bieden een breed, multimediaal portfolio met vakinformatie voor o.a. de woningcorporatiesector onder woningcorporaties.nl. Dit portfolio bestaat onder meer uit jaarboeken en online platform. Deze Privacyverklaring is van toepassing op al onze uitgaven, diensten en producten (zie www.denhatex.nl voor meer informatie).
Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons als vanzelfsprekend aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Soorten gegevens
Voor de uitvoering van onze diensten verzamelen en verwerken we persoonsgegevens die u direct of indirect aan ons bekend maakt. We verzamelen uw persoonsgegevens op de volgende wijzen:
 • Als u een product of dienst van ons afneemt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn om ons product of onze dienst goed te kunnen gebruiken (zoals naam, adres en woonplaats).
 • Als u een account aanmaakt en gebruikt: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt (zoals e-mailadres en gebruikersnaam).
 • Als u onze websites bezoekt: hierbij verwerken we met behulp van cookies informatie over uw gebruik van de website (zoals de pagina’s die u bezoekt en de advertenties die u op die pagina’s aanklikt). Zie voor meer informatie over het gebruik van cookies onze cookieverklaring.
 • Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief: hierbij verwerken we de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en die nodig zijn voor de levering van de nieuwsbrief (zoals naam en e-mailadres).
 • Als u anderszins gebruik maakt van de producten en diensten van Denhatex, kan u worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een bericht plaatst op een van onze websites.

In aanvulling op de gegevens die u zelf opgeeft kunnen wij aanvullende informatie vastleggen en verzamelen bij gebruik van onze diensten en producten. Dit gaat bijvoorbeeld om:
 • Gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.
 • Locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of afgeleid van uw IP-adres die aan ons kunnen worden doorgegeven wanneer u bepaalde diensten gebruikt.
 • Informatie van externe bronnen. Wij kunnen informatie over u ontvangen van publiek en commercieel beschikbare bronnen, bijvoorbeeld van een social media site.

Denhatex verwerkt in geen geval bijzondere gegevens zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, lidmaatschappen, gegevens over gezondheid en/of religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen. Tevens vindt er geen enkele vorm van geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van individuele profielen (profiling).

Doeleinden
Denhatex gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden.
Op basis van de uitvoering overeenkomst of totstandkoming van een overeenkomst:
 • Het uitvoeren van de overeenkomst met u, de uitvoering van uw bestelling en om u op de hoogte te houden van het verloop daarvan.
 • Financiële afwikkeling.

Op basis van het gerechtvaardigd belang, namelijk relatiebeheer, marketing en verkoop:
 • Om onze producten en diensten continu te verbeteren, te onderhouden en te optimaliseren.
 • Het verlenen van service en/of om u te informeren over andere relevante producten en diensten van Denhatex indien u daar prijs op stelt.
 • Om doelgericht te adverteren. Wij maken daarbij een analyse van uw interesses en voorkeuren. Hiermee kunnen we onze producten en diensten beter afstemmen op uw behoeften en interesses. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.

Soms vraagt Denhatex uw toestemming om gegevens te verwerken, bijvoorbeeld bij cookies. Toestemming kunt u te allen tijde intrekken, dit heeft echter geen terugwerkende kracht. Wanneer u in het geheel geen informatie wenst te ontvangen over producten en/of diensten, dan kunt u bezwaar hier tegen maken. Neemt u hiervoor contact op met Denhatex via info@denhatex.nl

Denhatex heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is de heer Hanno den Haring en is bereikbaar via postadres: Aert van Nesstraat 1H, 2901 BH  Capelle a/d IJssel, of via Hanno@denhatex.nl.

Delen van persoonsgegevens
Denhatex zal geen persoonsgegevens beschikbaar stellen aan derden.

E-mail
Uw e-mailadres wordt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) producten en diensten alleen gebruikt door ons indien u daarvoor toestemming heeft gegeven. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Veiligheidsbeleid
We maken gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures en gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van uw verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers.

Bewaartermijn
Voor iedere applicatie voeren wij jaarlijks een schoning uit van de klant- en gegevensbestanden. De persoonsgegevens worden opgeslagen en gebruikt voor een periode in overeenstemming met de geldende wetgeving en doelstellingen.

Gebruik van cookies
Op onze websites maken we bij het aanbieden van onze diensten gebruik van cookies. Uitgebreide informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze cookieverklaring.

Uw rechten
U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. We houden rekening met uw voorkeuren. U heeft op onze websites de mogelijkheid uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen. Zo kunt u uw cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdracht van uw persoonsgegevens, conform de geldende regelgeving. Een verzoek hiertoe kunt u sturen naar info@denhatex.nl. We reageren zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) op uw verzoek. Wij kunnen u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Daarnaast heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Minderjarigen
Denhatex verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd. Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal Denhatex deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden, nadat eventuele aangegane verplichtingen zijn afgewikkeld.

Andere websites
Op de sites van Denhatex.nl / woningcorporaties.nl kunnen links staan naar andere websites. Denhatex kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een website van Denhatex zelf is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die wordt bezocht.

Vragen
Wij hopen u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Denhatex via Klantenservice Denhatex, Aert van Nesstraat 1H, 2901 BH Capelle a/d IJssel of via het e-mailadres info@denhatex.nl.

Wijzigingen
Denhatex behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

Cookieverklaring Denhatex Media

Wat is een cookie?
Denhatex maakt bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Er zijn functionele en niet-functionele cookies.

Waarom gebruiken we cookies?
Functionele cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken. Denk hierbij aan het ingelogd zijn of cookies die het mogelijk maken te reageren. Daarnaast blijven uw gebruikersvoorkeuren bekend. Niet-functionele cookies zoals statistische cookies meten of een website goed functioneert. 

Welke cookies gebruiken we?
1.  Functionele cookies.
Er zijn twee soorten functionele cookies: permanent en sessie cookies.
 • Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en prettiger onze websites kunt gebruiken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.
 • Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

2. Statistische cookies.
Via onze website wordt een cookie geplaatst, als deel van onze Google “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor het verbeteren van andere Google diensten en services. De verkregen analytics informatie wordt uitsluitend gebruikt binnen andere Google diensten voor analyse doeleinden. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Tracking cookies van onze adverteerders
Na uw toestemming plaatsen adverteerders “tracking cookies” op uw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van uw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Cookie- instellingen wijzigen of verwijderen van cookies
U kunt uw cookie-instellingen altijd bekijken of veranderen. Past u uw cookie-instellingen aan? Dan gebruiken en plaatsen wij vanaf dat moment alleen cookies waar u toestemming voor heeft gegeven. Daarnaast kunt u altijd zélf cookies van uw computer, tablet of mobiele telefoon verwijderen. Raadpleeg de toelichting op de instellingen van uw browser.