VNG tegen afsplitsing taken bij corporaties

VNG tegen afsplitsing taken bij corporaties

Gepubliceerd op:

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is tegen de scheiding van kerntaken en commerciële activiteiten bij woningcorporaties. Op dit voorstel van minister Blok heeft de VNG gereageerd met een brief waarin de vereniging aangeeft dat afsplitsing van de commerciële activiteiten vooral negatieve gevolgen zal hebben.

De recente uitwassen bij corporaties hebben geleid tot een nieuwe kritische blik op hun werkwijzen.  Dat leidde bij minister Blok onder meer tot de conclusie dat corporaties de afgelopen jaren zijn afgedwaald van hun kerntaak, namelijk de zorg voor betaalbare huurwoningen voor de lagere inkomensgroepen. Ze zijn zich daarnaast steeds meer gaan toeleggen op commerciële activiteiten, zoals het exploiteren van dure huurwoningen en kantoorpanden en het verkopen van woningen. Blok wil nu dat deze commerciële activiteiten in de toekomst worden ondergebracht in aparte BV’s, zodat de corporaties zelf zich weer volop kunnen concentreren op hun kerntaken. Dat is bij de VNG in het verkeerde keelgat geschoten. Gemeenten zijn bang dat een juridische splitsing de samenwerking en afspraken met corporaties alleen maar zal compliceren. Zo zal het moeilijker worden om projecten te realiseren waarin zowel sociale als duurdere huren zijn vertegenwoordigd. Ook denken ze dat de bouw van middeldure huur in wijken en plattelandsgemeenten hierdoor in de knel komt. Omdat dit soort projecten weinig rendabel zijn en corporaties zonder de commerciële opbrengsten minder snel geneigd zullen zijn hierin te investeren. Tot slot vrezen gemeenten dat de splitsing zal leiden tot grotere financiële problemen bij de corporaties. Als hun kredietwaardigheid in het geding komt, raakt dat ook de gemeentelijke achtervang via het WSW. Maar ook zal het de corporaties noodzaken om maatschappelijk vastgoed af te stoten.

De VNG ziet naast deze nadelen, geen voordelen van de afsplitsing. De vereniging vraagt de minister in de brief dan ook om zijn voorstel in heroverweging te nemen en biedt aan om in samenspraak tot nieuwe voorstellen te komen die voor alle betrokkenen aanvaardbaar zijn.

Bron: vng.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Vlasman B.V.
Woningcorporaties doen steeds vaker een beroep op Vlasman ...
Oskam Groep
Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...
Remeha B.V.
In ruim 80 jaar is Remeha uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met ruim 500 medewerkers ...