Regionale aanpak voor woningschaarste Utrecht

Regionale aanpak voor woningschaarste Utrecht

Gepubliceerd op:

De Utrechtse woningmarkt kan de aanwas niet aan, de doorstroming stokt en relatief veel mensen wonen in een huis dat ze liever verlaten. Er is dus schaarste op de woningmarkt. Daarom is de behoefte aan stedelijk wonen niet alleen op te lossen binnen de stad, maar ook in de directe nabijheid daarvan. Dat is de conclusie na onderzoek van Rabobank Utrecht en gebiedsontwikkelaar BPD.

De druk op de Utrechtse woningmarkt neemt toe. Hoe kunnen we de woningschaarste regionaal oplossen? En welke wensen hebben de bewoners van de stad en de regio zelf? Deze vragen stonden centraal in een grootschalig onderzoek van Rabobank Utrecht en gebiedsontwikkelaar BPD.

“De stad Utrecht blijft zich voortdurend vernieuwen door de jaarlijkse instroom van studenten”, aldus Eric van Winsen, directeur BPD regio Noord-Oost & Midden. “Veel afgestudeerden blijven bovendien graag in de stad wonen. Maar de woningmarkt kan deze aanwas niet aan, de doorstroming stokt en relatief veel mensen wonen in een huis dat ze liever verlaten. Er is dus schaarste op de woningmarkt, niet alleen in het aantal, ook in de kwaliteit van het aanbod. Bijna de helft van alle ondervraagden heeft verhuisplannen voor de korte of langere termijn. Maar voor velen lijkt de gewenste woning nu niet beschikbaar. Daarom kunnen we de behoefte aan stedelijk wonen beter niet alleen oplossen binnen de stad, maar ook in de directe nabijheid daarvan.”

“Stijgende huizenprijzen dragen bij aan de schaarste”, zegt Ronald van Maldegem, directeur Particulieren & Private Banking bij Rabobank Utrecht. “We moeten oppassen dat de stad niet het domein wordt voor de rijken en de armen en dat het middensegment zo uit de stad verdwijnt. Woonconsumenten moeten een afweging maken: nu investeren in energiezuinigheid of eerst verhuizen en dan verbouwen? Terwijl ontwikkelaars voor de uitdaging staan om op buurt- en wijkniveau de leefbaarheid te vergroten.”

Het onderzoek van BPD en Rabobank Utrecht richtte zich op thema's als leefbaarheid, duurzaamheid, betaalbaarheid en mobiliteit. De uitkomsten kwamen tot stand op basis van deskresearch, een stakeholdersanalyse, expertmeetings en een onderzoek onder bewoners. Voor dat laatste is een steekproef gehouden onder 1.790 bewoners van de stad en regio Utrecht. Doel van Rabobank Utrecht en BPD is om met politiek en markt mee te denken over een gezamenlijke (woon)visie voor de regio Utrecht.

Een greep uit ons leveranciersregister

IMI Hydronic Engineering
IMI Hydronic Engineering is specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...
ALUTHERM Heating
Specialist in grote hybride systemen van 170kW tot 1500kW en gasgestookte CV-ketels van 170kW tot 2200kW ...
Breijer Bouwkundige brandveiligheid
Breijer Bouwkundige Brandveiligheid voorziet jouw pand(en) van brandwerende voorzieningen ...