Steekproefsgewijs naar veiligere gasinstallaties

Steekproefsgewijs naar veiligere gasinstallaties

Gepubliceerd op:

Elk jaar vallen er in ons land slachtoffers door defecte of niet goed functionerende gasinstallaties. Onveilige ketels en leidingen kunnen leiden tot gasexplosies of koolmonoxidevergiftigingen, soms met dodelijke afloop. Veel gebouweigenaren doen voor het onderhoud van dergelijke installaties een beroep op een externe installateur. Om te checken of die zijn werk volgens het boekje en volgens afspraak uitvoert is er de Onderhoudscheck Gasinstallaties van Kiwa.

Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gasinstallaties in de panden die ze verhuren. Ze laten daarom deze installaties aanleggen en regelmatig onderhouden door erkende installateurs, werkzaam bij vakkundige bedrijven. Goed onderhoud zorgt ervoor dat de gastoestellen in goede conditie blijven, zodat ze gebouwen optimaal van warm water en warmte kunnen voorzien, zonder daarbij een gevaar te vormen voor de gezondheid en veiligheid van de huurders.

Verantwoordelijkheid
Door recente veranderingen in de Woningwet ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de gebruikers van een pand nóg nadrukkelijker bij de gebouweigenaar. Afspraken die bijvoorbeeld woningcorporaties maken met installatie- en onderhoudsbedrijven moeten daarom meer dan ooit helder zijn. Minstens zo belangrijk is dat deze afspraken ook daadwerkelijk worden nagekomen. De praktijk blijkt soms immers weerbarstig en zaken die op papier duidelijk zijn, worden in de praktijk niet altijd naar behoren uitgevoerd. Met alle risico’s en gevolgen van dien.

Onafhankelijk advies
Met de Onderhoudscheck Gasinstallaties kan Kiwa inzicht geven in de kwaliteit van nieuw aangelegde en recent onderhouden gasinstallaties. Omdat Kiwa geen commercieel belang heeft bij uitvoering van renovaties, kunnen wij woningcorporaties een onafhankelijk advies garanderen. Bij de Onderhoudscheck Gasinstallaties lichten we samen met onze opdrachtgever het contract door met het installatie- of onderhoudsbedrijf en bekijken we of dit moet worden aangescherpt.

Hoger niveau
Ook beoordelen we steekproefsgewijs een aantal gasinstallaties die kort daarvoor zijn aangelegd of waaraan recent onderhoudswerkzaamheden zijn uitgevoerd. We controleren of dit correct is gebeurd en of een veilige installatie is achtergelaten. Als hierbij gebreken worden vastgesteld, dan ondersteunt Kiwa de opdrachtgever bij gesprekken hierover met het installatie- of onderhoudsbedrijf. In de praktijk blijkt dat bedrijven die weten dat ze gecontroleerd worden al binnen korte tijd beter presteren. Zo kunnen woningcorporaties en Kiwa samen de veiligheid en conditie van gasinstallaties naar een hoger niveau brengen.

Meer informatie
Kiwa voert de Onderhoudscheck Gasinstallaties op dit moment uit bij ruim twintig woningcorporaties. In de praktijk gaat het hierbij om jaarlijks terugkerende controlewerkzaamheden, waarbij we onze opdrachtgevers inzicht verschaffen over de kwaliteit van het door onderhouds- en installatiebedrijven geleverde werk. Wilt u meer weten over de Onderhoudscheck Gasinstallaties? Neem dan contact op met Kiwa Technology via 088 - 99 83 521 of technology@kiwa.nl.


Een greep uit ons leveranciersregister

Oranjedak
Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...
Chapps NV
We ontwikkelen inspectie-oplossingen voor de vastgoedsector ...
Sika Nederland BV
Sika oplossingen voor een veilige, gezonde leefomgeving ...