Aedes en Woonbond willen huidig energielabel behouden

Aedes en Woonbond willen huidig energielabel behouden

Gepubliceerd op:

Het nieuwe energielabel dat minister Blok wil invoeren leidt tot veel onduidelijkheid en extra kosten. Dat vinden Aedes en de Woonbond. Daarom pleiten zij ervoor in de huursector te blijven werken met het huidige energielabel. Op 1 juli 2014 praat de Tweede Kamer over het voorstel van de minister.

In het nieuwe systeem bestaat het energielabel uit een getal dat samenhangt met de berekeningssystematiek, de Energie-index. De indeling van labelklassen (A tot en met G) vervalt dan. Energielabel B wordt dan bijvoorbeeld EI 1,20. Het energielabel (de letter) speelt een belangrijke rol in communicatie over energiebesparing. Het label is onderdeel van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) en bepaalt dus mede de hoogte van de huur. Voor huurders en de verhuurders is het daarom belangrijk dat het energielabel juist is. Huurders kunnen bij de Huurcommissie het label laten controleren dat hun verhuurder heeft laten maken. Als het label verandert leidt dat tot onduidelijkheid bij veel huurders die al met het bestaande systeem vertrouwd zijn. Bovendien leidt het tot extra kosten voor de verhuurder en tot mogelijke huurgeschillen.

In de huursector is het energielabel in 2008 ingevoerd. Van de corporatiewoningen heeft ongeveer 95 procent (meer dan 2 miljoen) een energielabel dat bestaat uit het getal uit de Energie-index én een bijbehorende letter (energielabels A t/m G). Eerder werd in het Energieakkoord afgesproken dat deze systematiek, inclusief de bijbehorende letter, blijft bestaan. Aedes en de Woonbond vragen de Kamer om de minister aan deze afspraak te houden.


Een greep uit ons leveranciersregister

Oskam Groep
Full service dienstverlener voor sloopwerken, asbestverwijdering, bodemsanering en infrastructurele werkzaamheden ...
Intergas Verwarming B.V.
Intergas Verwarming behoort in Nederland tot de toonaangevende producenten van HR-ketels...
Roto dakramen
Beter Roto. Omdat de beste BENG-waardes enkel gehaald worden met professionele producten ...