Fiscale behandeling van rentederivaten - fiscalistenoverleg

Fiscale behandeling van rentederivaten - fiscalistenoverleg

Gepubliceerd op:

De fiscale verwerking van derivaten is een ingewikkeld onderwerp waar nog relatief weinig over bekend is. Binnen BDO zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met het verkennen van de fiscale optimalisatiemogelijkheden rondom derivaten. Aanleiding hiervoor is dat we zien dat steeds meer woningcorporaties in een betalende vpb-positie komen en de belastingdruk in algemene zin ook steeds verder oploopt.

Eén van de nog bestaande mogelijkheden om de belastingdruk te verlagen, is verlies te nemen bij het afwikkelen van derivaten met een negatieve waarde of door het waarderen van derivaten.

Daarnaast kan het waarderen van derivaten leiden tot grote voordelen doordat de impact van de generieke renteaftrekbeperking (ATAD) kan worden verminderd. Enerzijds doordat met het waarderen van een derivaat feitelijk toekomstige rentelasten naar de ‘pre-ATAD-periode’ (voor 2018) kunnen worden gehaald en anderzijds doordat mogelijk kan worden bepleit dat waardeveranderingen van bepaalde derivaten, zoals extendible leningen, niet als ‘rentelasten’ in de zin van deze renteaftrekbeperking kwalificeren.

Gezien de grote impact op de vpb-positie adviseren we om, indien u beschikt over derivaten zoals renteswaps, swaptions, extendible leningen en dergelijke, deze op hoofdlijnen te laten beoordelen door uw adviseur. Op basis van deze beoordeling krijgt u snel een eerste inschatting van de kansen op een succesvolle afstemming met de Belastingdienst.

Fiscalistenoverleg – fiscale behandeling van rentederivaten
Op donderdag 10 februari 2022 van 9:00u tot 10:00 uur organiseert BDO via Teams het eerste ‘fiscalistenoverleg’. Dit overleg is bedoeld voor bedrijfsfiscalisten bij woningcorporaties. Tijdens dit eerste overleg praten wij u graag kosteloos bij over de fiscale behandeling van rentederivaten en lichten wij de fiscale optimalisatiemogelijkheden rondom derivaten nader aan u toe. Hierbij gaan we uiteraard uitgebreid de ‘vaktechnische diepte’ in. Tijdens dit eerste fiscalistenoverleg komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
  • Fiscale behandeling rentederivaten, waaronder interest rate swaps (IRS), extendible leningen en samenhangende waardering;
  • Recente rechtspraak inzake fiscale gevolgen bij afkoop IRS;
  • Impact generieke renteaftrekbeperking ex art. 15b Wet VPB 1969.
Opzet fiscalistenoverleg
Het fiscalistenoverleg is een nieuw initiatief van de branchegroep Woningcorporaties van BDO waar in 2022 mee wordt gestart. Het overleg wordt gehouden door fiscalisten van BDO voor bedrijfsfiscalisten van woningcorporaties.

Het fiscalistenoverleg vindt ieder kwartaal plaats, waarbij telkens een ander relevant onderwerp centraal staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de fiscale behandeling van rentederivaten, sloop-afwaarderingen, de fiscale onderhoudsvoorziening, transfer-pricing vraagstukken en relevante btw en overdrachtsbelasting thema’s. Tijdens het overleg word u in ongeveer een uur (kosteloos) bijgepraat over de vaktechnische ontwikkeling met betrekking tot een specifiek onderwerp relevant voor woningcorporaties. Ook wordt tijdens het fiscalistenoverleg ruimte gemaakt voor de actuele ontwikkelingen rondom woningcorporaties.    

Aanmelden
Wil je bij één van de overleggen aanwezig zijn? Meld je dan hier aan. De data voor de andere overleggen zullen wij z.s.m. invullen. Na afloop van het overleg ontvangt u van ons de sheets.

Neem voor meer informatie en mogelijkheden voor advies of een andere vraag contact op met één van onze adviseurs.


Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Geberit B.V.
De wereldwijd opererende Geberit Group is de Europese marktleider voor sanitaire producten ...
Alvast
Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...