Autoriteit woningcorporaties zet in op extra toezicht governance en integriteit

Autoriteit woningcorporaties zet in op extra toezicht governance en integriteit

Gepubliceerd op:

Het merendeel van de 350 Nederlandse woningcorporaties voldoet aan de eisen die de Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt aan financiën, rechtmatigheid, integriteit en governance. Dat blijkt uit de ‘Resultaten integrale individuele beoordeling woningcorporaties 2016’ die vandaag werden gepubliceerd. De corporaties die de fout in gaan doen dat vooral op het terrein van governance en rechtmatigheid. Ook blijft integriteit een aandachtspunt. De Aw intensiveert in 2017 daarom haar toezicht op governance en integriteit.

De Aw zag in 2016 bij de meeste corporaties geen aanleiding tot het opleggen van interventies of geven van waarschuwingen. Toch zijn er nog steeds corporaties waar het niet of niet helemaal goed gaat. Bij 43 corporaties greep de Aw in via bijvoorbeeld bestuurlijke gesprekken, verbeterplannen of een herstelplan met verscherpt toezicht (drie keer).

Gebrek aan governance
De meeste interventies vonden plaats vanwege tekortkomingen in de governance en de rechtmatigheid. Ook heeft de Aw actie ondernomen op basis van (17) integriteitsmeldingen, onder andere via het Meldpunt Integriteit. Een zorgelijke ontwikkeling want juist op dit terrein is herstel van vertrouwen in de sector noodzakelijk. In 2017 stelt de Aw daarom governance en integriteit centraal en zal zij het toezicht hierop intensiveren. 

Waarschuwingen
61 corporaties kregen een waarschuwing over zaken die nog niet op orde zijn. Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van een ontheffing voor de overheveling van vermogen, sponsoring aan derden, afbouw van commerciële activiteiten of het ontbreken van een sloopreglement.  In het grootste geval van de zaken gaat het om interventies waarbij die de woningcorporaties geen geld kosten.

Integraal toezicht 
Het is voor het eerst sinds de invoering van de nieuwe woningwet dat de woningcorporaties één integrale toezichtsbrief ontvingen. Voorheen stuurden Aw en haar voorgangers de individuele woningcorporaties nog twee oordeelsbrieven: een financiële toezichtbrief en een individueel oordeel over de rechtmatigheid, governance en integriteit. Dit betekent dat het totaalbeeld dat uit de toezichtsbrieven naar voren komt, niet één op één vergelijkbaar is met dat van voorgaande jaren.  
  
Autoriteit woningcorporaties 
De Autoriteit woningcorporaties (Aw) ziet erop toe dat woningcorporaties hun middelen zo inzetten dat zij nu en in de toekomst blijven voldoen aan hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. De Aw kijkt hierbij naar zowel individuele woningcorporaties als de corporatiesector in haar geheel. 

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport.

Een greep uit ons leveranciersregister

Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...
Deceuninck nv
Uw partner voor kozijnen en deuren in kunststof en aluminium ...
GND Garantiedeuren
GND Garantiedeuren biedt opdrachtgevers en afnemers al meer dan 35 jaar zekerheid ...