Uw asbest goed in beeld houden? Dat kan met de nieuwe tool van ingenieursbureau Oesterbaai

Uw asbest goed in beeld houden? Dat kan met de nieuwe tool van ingenieursbureau Oesterbaai

Gepubliceerd op:

De dagelijkse praktijk leert dat asbest nogal eens een onvoorzien probleem is. Of zelfs een struikelblok, dat de kop op steekt tijdens de uitvoering of de voorbereiding van projecten. Met als gevolg: oponthoud, extra kosten en overlast. Hoe houdt u de regie? Een nieuwe tool biedt uitkomst: het vastgoedregister.

Inzicht in uw asbestsituatie
Bij ingenieursbureau Oesterbaai, gespecialiseerd in asbest en risicomanagement, merken wij het regelmatig: het blijft een hele klus om de asbestsituatie van woningportefeuilles goed in beeld te houden. En begrijpelijk, gezien de grote woningvoorraad. Daar ligt meteen de grote kracht van een vastgoedregister: inzicht houden in het aanwezige asbest in uw woningenbestand. En uw asbestrisico’s beter beheersbaar maken: veiligheidsrisico’s, maar ook planmatige, financiële en zelfs aansprakelijkheidsrisico’s.

Asbest Managementinformatie
Het vastgoedregister is een online tool, waarin alle belangrijke gegevens over asbest in uw woningen en gebouwen kunnen worden samengevoegd en beheerd.
 • Totaaloverzicht corporatiebezit.
 • Voortgang jaarlijkse doelstellingen.
 • Locaties en toepassingen, waarin zich asbest bevindt.
 • Omvang, conditie en bereikbaarheid daarvan.
 • Digitaal beeldmateriaal ter ondersteuning.
 • Historie en status van asbestinventarisaties en -werkzaamheden.
 • Planningsgegevens e.a.
Bedrijfsvoering ondersteunen
Zo’n volledig en actueel overzicht is tot dusver geen vanzelfsprekendheid, maar biedt u veel voordelen. Dat geldt zeker als u in uw woningen relatief veel asbest heeft (of verwacht). U verbetert uw werkprocessen door deze proactief op elkaar te kunnen afstemmen. Moet u asbestverwijdering plannen bij onderhoud of een renovatie? U raadpleegt uw vastgoedregister en u weet vooruit waarmee u rekening moet houden. Randvoorwaarde is uiteraard wel dat asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden of alsnog tijdig gepland staat.

Veilig en gericht werken
Deze informatie is ook belangrijk voor andere betrokken partijen, die goed moeten kunnen werken. Van aannemers tot saneerders. Het loopt vaak knel wanneer zij verdachte of onveilige asbestsituaties aantreffen en het werk stilgelegd moet worden.
The bottom line: u haalt uw asbest managementinformatie als het ware ‘naar voren in uw proces’. En daarmee verminderd u risico’s en u voorkomt onverwachte problemen. Deze managementinformatie biedt ook een goede basis voor (asbest)beleidsvorming.

In welke situaties heeft u profijt van een Vastgoedregister?
 • Bij calamiteiten ziet u in één oogopslag of er sprake is van asbestrisico’s.
 • Bij klachtenafhandeling, onderhoud of renovatie:  vooraf is gemakkelijk te zien of er rekening gehouden moet worden met asbestrisico’s of asbestverwijdering.  Sanering is overigens lang niet altijd nodig, maar de juiste beheersmaatregelen wel.
 • Bij herbestemming van bijvoorbeeld leegstaande kantoren.
 • Bij het beheersbaar maken van uw asbestdakenproblematiek, die nu of in de komende jaren voor u gaat spelen (vanwege het aankomende asbestdakenverbod per 2024). Tijdige en planmatige aanpak levert u zonder meer voordeel op.
 • Bij vervangende nieuwbouw en sloop, en zo zijn er nog meer situaties.
Meer informatie
Wilt u meer weten of wilt u het vastgoedregister weleens zien? Neemt u contact op met Oesterbaai via T 010 208 84 44 of info@oesterbaai.nl.


Een greep uit ons leveranciersregister

HousingWell B.V.
HousingWell levert persooneelshuisvesting op maat...
Zelfstroom
Bij Zelfstroom geven we al sinds 2014 energie om de energietransitie te versnellen ...
ALUTHERM Heating
Specialist in grote hybride systemen van 170kW tot 1500kW en gasgestookte CV-ketels van 170kW tot 2200kW ...