Havensteder nieuwe naam na fusie Com·wonen en PWS

Gepubliceerd op:

 De Rotterdamse woningcorporaties PWS en Com.wonen zijn per 1 juli 2011 gefuseerd. De nieuwe naam van de organisatie is Havensteder. De combinatie bezit 50.000 verhuurbare eenheden: dit zijn woningen, bedrijfsruimten, garageboxen en parkeerplaatsen. De waarde van dit onroerend goed is € 2,5 miljard.

De huidige directeur van PWS Wonen, Hedy van den Berg krijgt de leiding van het nieuwe bedrijf. Zij gaat een salaris verdienen van 170.000 euro. Dit bedrag ligt net onder de Balkenende-norm.

De nieuwe organisatie wil haar positie versterken door het aantal goedkope huurwoningen te verminderen en meer koopwoningen te bouwen. Door de fusie gaan in 2013 in totaal 44 banen verloren. Gedwongen ontslagen zijn niet uitgesloten. Bij de corporaties werken in totaal 550 mensen.

Topvrouw Margriet Drijver van Com.wonen vertrekt na de fusiedatum. Zij krijgt een jaarsalaris mee. Het gaat om een bedrag van iets onder de 200.000 euro, aldus een woordvoerder. Dit jaarsalaris ligt boven de Balkenendenorm.

Meer dan de som
We hebben getekend! 30 September is een belangrijke, historische datum voor onze organisatie : de ondertekening van de intentieovereenkomst van de geplande fusie tussen Com·wonen en PWS. Daarmee is – na ruim een jaar van aftasten en voorbereiden – het startschot gelost voor de uitwerking van de fusie. Het was een hele klus om zover te komen. Maar onder het motto ‘Meer dan de som!’ hebben een enthousiast team, Hedy van den Berk, directeur- bestuurder van PWS en ik in goede samenwerking – en zeker niet altijd zonder slag of stoot – gewerkt aan het toekomstbestendig maken van onze organisaties: voor de bewoners, de wijken en onze medewerkers. Met dat doel voor ogen, overtuigd van die missie zijn we nu op dit punt beland!

Als een na grootste corporatie van Rotterdam staan we samen sterker in financiële en in volkshuisvestelijke zin. In dertien Rotterdamse wijken en de gemeente Capelle aan den IJssel krijgen we samen minstens twintig procent van de corporatiewoningen. Dat geeft ons de mogelijkheid echt het verschil te maken in een wijk; de nieuwe organisatie is gericht op de kracht van de gebieden; samen met bewoners en maatschappelijke partners.

Op naar de jaren tien! Met een gezonde voorbeeldcorporatie qua efficiency, bedrijfsmatigheid en Wijkkracht., aldus Margriet Drijver van Com·wonen.

Bron: Dichtbij Rotterdam Zuid

Een greep uit ons leveranciersregister

Midglas
Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...
Zynyo B.V.
Zynyo maakt het rechtsgeldig, veilig en verantwoord digitaal ondertekenen eenvoudig en toegankelijk voor iedereen ...
SKK Kozijnwacht B.V.
Serviceorganisatie voor Dagelijks, Planmatig en Preventief Kozijnonderhoud ...