Haarlemse wijk krijgt warmtenetwerk

Gepubliceerd op:

De gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pre Wonen, Ymere en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) hebben een intentieverklaring getekend om een warmtenet te ontwikkelen voor de Haarlemse wijk Schalkwijk. Dit netwerk wordt bij voorkeur `gevoed' door warmte uit diepe bodemlagen (geothermie) en in de toekomst ook door andere warmteaanbieders.

De bodem in Schalkwijk is een aantal jaar geleden al onderzocht en lijkt geschikt als geothermiebron en een eerste businesscase voor het warmtenetwerk is haalbaar. De volgende stap is om een geothermieontwikkelaar, een warmteleverancier en meer gebruikers van warmte bij het project aan te sluiten. Om dit gezamenlijk verder uit te werken is op 6 oktober een intentieovereenkomst getekend door Pre Wonen, Elan Wonen, Ymere, Alliander en de gemeente Haarlem.

Het streven is in Schalkwijk een kringloop van warmte te creëren met de geothermiebron als basis. Aanbieders en gebruikers van warmte kunnen eenvoudig aanhaken op deze kringloop. Aanbieders zijn vaak bedrijven die warmte over hebben vanuit hun productieproces. Gebruikers kunnen woningen, zorginstellingen, scholen en mkb-bedrijven zijn. De een heeft warmte over, de ander heeft juist warmte nodig. Samenwerking leidt tot een win-win situatie. Alliander DGO zorgt voor de ondergrondse leidingen om het warme en afgekoelde water te transporteren. Een (energie)bedrijf zorgt voor de warmtelevering aan de gebruikers.

Voor zo'n open warmtenetwerk zijn meerdere aanbieders en gebruikers nodig. In Schalkwijk vertegenwoordigen de drie deelnemende woningcorporaties ruim 6.000 van de ca. 15.000 woningen in de wijk. Zij hebben randvoorwaarden opgesteld waaraan de toekomstige geothermie-ontwikkelaar en warmteleverancier moeten voldoen.

Een greep uit ons leveranciersregister


In ruim 80 jaar is Remeha uitgegroeid tot een internationaal bedrijf met ruim 500 medewerkers ...

MVGM is dé vastgoedregisseur en neemt de regie van de vastgoedportefeuilles van haar opdrachtgevers uit handen ...

Nathan levert een totaalpakket van betrouwbare producten, systemen en kennis op gebied van duurzaam verwarmen ...