Dakonderhoud verlengt levensduur dakbedekking en zorgt voor behoud garantie

Dakonderhoud verlengt levensduur dakbedekking en zorgt voor behoud garantie

Gepubliceerd op:

Dakonderhoud is essentieel voor het behoud van de kwaliteit van het dak. DAKMERK is de kwaliteitsorganisatie van de dakenbranche. Voor de DAKMERK-garantie die deze organisatie afgeeft, is het onderhoud een verplicht onderdeel.


Een dak dat door een participant van DAKMERK wordt opgeleverd, is voorzien van het garantiecertificaat van de DAKMERK-organisatie. Dit houdt in dat het dak gedurende 10 jaar gegarandeerd waterdicht is. Eventuele problemen vóór het verstrijken van de garantieperiode worden zonder kopzorgen voor de opdrachtgever opgelost. Onderdeel van de garantie-voorwaarden die aan het DAKMERK-garantiecertificaat zijn verbonden, is dat het dak jaarlijks wordt geïnspecteerd en onderhouden.

Wat wordt verstaan onder dakonderhoud? Er zijn verschillende handelingen die daaronder vallen: naast het reinigen van het dak vallen ook kleine en grotere reparaties daaronder, tot en met het compleet overlagen van de dakbedekking. Of spreek je dan al van renovatie?

Kort gezegd kun je spreken van drie typen dakonderhoud: reinigend, correctief en groot onderhoud. Reinigend onder¬houd betekent dus vuil van het dak af vegen en hemelwaterafvoeren vrijmaken. Als je dat doet, kun je direct het dak inspecteren. Zo signaleer je bijvoorbeeld losgeraakte overlappen of mechanische beschadigingen aan de ¬dakbedekking. Bij het repareren daarvan spreek je over correctief onderhoud. Als er echter veel beschadigingen zijn, kan het verstandiger zijn om een nieuwe dakbedekking aan te brengen, bijvoorbeeld door de bestaande dak¬bedekking te overlagen. Dan spreek je over ‘groot’ onderhoud, of eigenlijk: renovatie.

Correctief onderhoud kan lekkageproblemen voorkomen en valt dan ook, naast het reinigend onderhoud, onder het in de garantievoorwaarden genoemde verplichte jaarlijkse onderhoud. Een lekkage is in de eerste plaats erg hinderlijk voor de bewoners, maar is daarnaast ook schadelijk voor de dakconstructie. Als het onderliggende isolatiemateriaal of de houten beplatingen of balken nat worden, dan zal dit gaan uitzetten, met alle gevolgen van dien voor zowel de dakbedekking als de gehele dakconstructie en de plafonds.

Voor lekkage geldt dan ook de aloude wijsheid: voorkomen is beter dan genezen. Alle DAKMERK-dakaannemers bieden daarom een onderhoudscontract aan voor hun projecten, waardoor opdrachtgevers de zekerheid hebben dat het dak goed wordt onderhouden. Het reinigend onderhoud mag ook door derden worden gedaan, of door de opdrachtgever zelf, maar het dient wel te worden aangetoond om de garantie in stand te houden. Correctief onderhoud moet door de DAKMERK-participant zelf worden gedaan. Werkzaamheden door derden aan hun dak doen de garantie immers vervallen.

Het overlagen van een bestaande dakbedekking valt niet onder het jaarlijks onderhoud, maar wordt beschouwd als dakrenovatie. Het moment van een dakrenovatie is vaak ook aanleiding om het dak te verduurzamen. Het is hèt moment om na te denken over het aanbrengen van (extra) isolatie, het opstellen van zonne¬panelen, het aanleggen van een daktuin, etc. Het dak moet daar natuurlijk wel geschikt voor zijn, het is daarom verstandig om daar een gecertificeerde dakaannemer voor in te schakelen.

Een gecertificeerde DAKMERK-dakaannemer vindt u via: www.dakmerk.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...