Ruimere regels bij huisvesting statushouders

Ruimere regels bij huisvesting statushouders

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties mogen voor de huisvesting van statushouders tijdelijk ook gebouwen doorverhuren  die zij niet zelf in eigendom hebben. Voorwaarden zijn dat de gemeente daar behoefte aan heeft, er geen andere partijen zijn die de werkzaamheden willen uitvoeren en dat de Autoriteit woningcorporaties geen beletselen ziet. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Met de wetswijziging geeft het kabinet ook uitvoering aan het recente bestuursakkoord over de verhoogde asielinstroom. Afgesproken is dat het Rijk sobere en kleinschalige huisvesting voor statushouders stimuleert. Zo kunnen gemeenten leegstaand rijksvastgoed huren en is er een subsidie voor de (ver)bouw van panden.

Corporaties mogen voor de huisvesting van statushouders sinds kort ook tijdelijk diensten aanbieden in panden van derden. Het gaat dan bijvoorbeeld om administratieve diensten en huismeesterwerkzaamheden. Het wetsvoorstel regelt dat corporaties tijdelijk ook panden van anderen mogen verbouwen en exploiteren. Voorwaarde is dat de gemeente daar behoefte aan heeft en eerst nagaat of er andere partijen zijn die de werkzaamheden willen uitvoeren. Ook moet de toezichthouder ermee instemmen. De corporatie mag per statushouder maximaal 10.000 euro investeren om het gebouw bewoonbaar te maken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Een greep uit ons leveranciersregister

ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...
Liftintermediair
Liftintermediair: De volledig onafhankelijke, ervaren adviseur in liftinstallaties ...
Sika Nederland BV
Sika oplossingen voor een veilige, gezonde leefomgeving ...