MJOP upgraden naar DMJOP voor verduurzaming vastgoedbeheer

MJOP upgraden naar DMJOP voor verduurzaming vastgoedbeheer

Gepubliceerd op:

Gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren gebruiken een MJOP voor het budgetteren, uitvoeren en handhaven van alle onderhoudsverplichtingen voor de komende jaren. Omdat volgens ons Nationaal Energieakkoord alle gebouwen in 2050 energieneutraal moeten zijn, is het raadzaam uw MJOP te upgraden naar een DMJOP, voor het beleidsmatig en strategisch verduurzamen van de vastgoedportefeuille.

MJOP versus DMJOP
De afkorting DMJOP wordt al enkele jaren gebruikt voor duurzame meerjarenonderhoudsplannen. Omdat MJOP's een strategisch beleids- en besluitvormingsinstrument zijn, helpt het simpelweg toevoegen van een D de duurzaamheidsambitie van vastgoedbeheerders duidelijker op de kaart te zetten. Daarom is het waardevolste verschil tussen een MJOP en DMJOP het beïnvloeden van de mindset van alle direct betrokkenen en overige stakeholders. Uit een recent onderzoek uitgevoerd in opdracht van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties, is naar buiten gekomen dat hun leden de komende drie jaar 5,9 miljard euro meer moeten investeren om ervoor te zorgen dat alle woningen in 2020 gemiddeld een energielabel B hebben. Het upgraden van een MJOP naar DMJOP kan daarvoor op managementniveau een belangrijke extra impuls geven.

Handhaven versus verbeteren en innoveren
MJOP's zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor het budgetteren en handhaven van de onderhoudsstaat van bestaande gebouwen en dus niet voor structurele verbeteringen. Behalve de al eerder genoemde strategische aandacht levert een DMJOP meer beslisinformatie en beter inzicht op welke uitgaven de waardevolste duurzame rendementen opleveren. Het biedt vastgoedbeheerders tevens de kans hun lange termijn onderhoudsverplichtingen te matchen met mogelijke duurzaamheidsverbeteringen en innovaties die de jaarlijkse exploitatiekosten helpen te verlagen. Andere voordelen die verduurzamen van uw vastgoed kunnen opleveren zijn een hogere kwaliteit van de betreffende gebouwen en woningen voor de gebruikers/huurders en verlenging van hun (economische) levensduur.

Theorie versus praktijk
Uiteraard heeft het toevoegen van een D aan de MJOP ook een aantal praktische consequenties. Wanneer de duurzaamheidskenmerken van uw woningen nog nooit eerder zijn geïnspecteerd en geregistreerd, is de periodieke bouwkundige inspectie op basis van de NEN2767 bijvoorbeeld uit te breiden met een energetische beoordeling op basis van de BRL9500. Verder is het belangrijk hoe alle verzamelde duurzaamheidsinformatie in een DMJOP wordt geclassificeerd en geanalyseerd. Voor daarbij gebruikte onderhoudsprogramma's is het toevoegen van duurzaamheid meer een kwestie van data-analyse en -presentatie, dan extra functionaliteit. Tenslotte is het belangrijk te beseffen dat uw DMJOP een lange termijn managementtool blijft, waarin onder andere verschillende scenario's te vergelijken zijn en geen planningsprogramma voor de uitvoering van duurzaamheidsverbeteringen.

Jeroen Hagen, Consultant bij Ibis

Een greep uit ons leveranciersregister

IsoBouw Systems BV
IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...
Tenten Solar Zonnepanelen B.V.
Tenten Solar Zonnepanelen is dé specialist, groothandel, leverancier en installateur op het gebied van zonne-energie ...
Hofmeier I Interim & Consulting
Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...