Consument wil meer invloed op nieuwbouwwoning

Consument wil meer invloed op nieuwbouwwoning

Gepubliceerd op:

De woonconsument wil meer keuzevrijheid op de woningmarkt. Ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten zullen daar de komende jaren rekening mee moeten houden. Door slim in te spelen op de nieuwe wensen van de consument, kunnen zij marktaandeel vergroten.

De woonconsument wil meer keuzevrijheid op de woningmarkt. Ontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten zullen daar de komende jaren rekening mee moeten houden. Door slim in te spelen op de nieuwe wensen van de consument, kunnen zij marktaandeel vergroten.

De woonconsument zoekt meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen bij het kopen of laten ontwikkelen van nieuwbouwwoningen. Dat stelt Nirov, het bedrijf dat zich richt op ontwikkeling en ondersteuning van ruimtelijk beleid. Nirov heeft onderzoek gedaan naar de voorkeuren van de consument op de woningmarkt. Uit het onderzoek concludeert Nirov dat het woonproduct, de mate van keuzevrijheid, financieel risico en eigen verantwoordelijkheid afgestemd moet worden op de verschillende doelgroepen. Als woonconsumenten en professionals beter naar elkaar luisteren en samenwerken, kan een grotere diversiteit aan woningbouwprojecten ontstaan, stelt Nirov. Het bedrijf vraagt aandacht voor het fenomeen doe-het-zelven. Daaronder verstaat het bedrijf het bieden van ruimte voor initiatief van onderaf en het decentraliseren van taken en verantwoordelijkheden. Daarbij valt te denken aan mede-opdrachtgeverschap, particulier opdrachtgeverschap, collectieve bedrijven als opdrachtgever etc.

Het onderzoek biedt inzicht in de verwachtingen van consumenten in de professionele begeleiding bij het kopen of realiseren van een nieuwbouwwoning. Omdat ook de verwachtingen van professionals zijn onderzocht wordt ook duidelijk of de verwachtingen van consumenten en professionals op elkaar aansluiten. Het gros van de consumenten geeft de voorkeur aan veel keuzevrijheid, maar wil niet per sé zelf opdrachtgever zijn van een nieuwbouwwoning. Jongeren en 55+ers nemen sneller genoegen met een standaard woning en vinden veel keuzevrijheid minder belangrijk. De groep die het meest hecht aan een eigen invulling van een nieuwbouwwoning is die tussen 46 en 55 jaar. Hoger opgeleiden willen juist meer keuzevrijheid. Middelbaar opgeleiden vragen een beperkte keuzevrijheid terwijl lager opgeleiden zowel het vaakst kiezen voor een standaard woning (zonder keuzevrijheid) als voor een bouwpakket.  

Bron: Nirov

Een greep uit ons leveranciersregister

Luxs Insights
Luxs, de applicatie voor al uw vastgoedvraagstukken
Alvast
Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...
Breijer Ventilatietechniek
Goede ventilatie is onmisbaar voor een gezond binnenmilieu. Breijer Ventilatietechniek is al meer dan 25 jaar ...