Harro Zanting nieuwe bestuurder van Wooncompas

Harro Zanting nieuwe bestuurder van Wooncompas

Gepubliceerd op:

Harro Zanting wordt per 1 december 2022 de nieuwe bestuurder van Wooncompas. Hij volgt daarmee Alfred van den Bosch op die sinds 1 juli 2022 bestuurder is bij Vivare. Op dit moment neemt Peter Kranenburg, directeur Financiën & Bedrijfsvoering, als interim-bestuurder deze functie waar.

Momenteel werkt Harro Zanting voor Dudok Wonen. Sinds 2010 als directeur en sinds 2014 als bestuurder. Harro is 50 jaar en woont al jaren in de regio, tegenwoordig in Barendrecht. Vanuit zijn ervaring met stedelijke vraagstukken en het positioneren van een corporatie in de randgebieden in de stad, wil hij graag gaan bijdragen aan de opgaven waar Wooncompas voor staat. Hij heeft oog voor medewerkers en kent het belang van een gemotiveerde en professionele organisatie. Daarbij durft Harro buiten de lijntjes te kleuren als de volkshuisvestelijke opgave daar om vraagt, wat goed past bij ons ondernemingsplan 'Go the extra (s)mile'. Harro Zanting is enthousiast om te gaan investeren in de relatie met onze huurders en de medewerkers waarbij hij het motto uitsprak; geld volgt opgave.

"Trots en dankbaar ben ik dat ik mijn passie voor volkshuisvesting mag vervolgen bij Wooncompas. De collega's en huurders die ik al ontmoette inspireren me om samen volop aan de slag te gaan met de grote opgaven die er liggen", aldus Harro zelf.

De Raad van Commissarissen is blij met Harro Zanting als nieuwe bestuurder. Ronald de Koning, voorzitter van de RvC, zegt hierover: "De RvC is zeer verheugd met de aanstelling van Harro Zanting als nieuwe bestuurder van Wooncompas. Harro past met zijn ruime ervaring en persoonlijke kwaliteiten uitstekend bij de organisatie.

De RvC heeft er alle vertrouwen in dat hij, in de solide organisatie die Wooncompas nu al is, bestendigt wat goed gaat en met volle overtuiging de uitdagingen aangaat waar Wooncompas de komende jaren voor staat. Hij heeft een helder beeld van waar hij, samen met de organisatie en in verbinding met onze huurders en belanghouders, de komende jaren aan wil werken. Wij zien in hem de juiste persoon om daarin de stappen te schetsen én te zetten die nodig zijn om daar met elkaar te komen."

Wooncompas is een groeiende woningcorporatie met ruim 10.000 verhuureenheden werkzaam in Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en in Rotterdam met een passie voor volkshuisvesting. Wij zetten ons in om mensen met een bescheiden inkomen of in bijzondere situatie een thuis te bieden. Een thuis dat bij huurders past en waarbij ze de ruimte krijgen om daar hun eigen woonwensen vorm te geven. Zo wordt een huis een thuis. Alle medewerkers van Wooncompas wensen Harro Zanting veel succes met zijn nieuwe uitdaging!

Bron: Wooncompas 

Een greep uit ons leveranciersregister

Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...