Hoge Raad: woningcorporatie is ANBI

Hoge Raad: woningcorporatie is ANBI

Gepubliceerd op:

Een uitspraak van de Hoge Raad zet de nieuwe regels van het kabinet wat betreft de ANBI-status van woningcorporaties op losse schroeven. Corporaties kunnen daardoor over de afgelopen jaren toch nog een beroep doen op de herbestedingsreserve.

Een uitspraak van de Hoge Raad zet de nieuwe regels van het kabinet wat betreft de ANBI-status van woningcorporaties op losse schroeven. Corporaties kunnen daardoor over de afgelopen jaren toch nog een beroep doen op de herbestedingsreserve.

 

De Hoge Raad concludeerde op 13 januari dat een woningcorporatie beschouwd mogen worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit omdat corporaties werk verrichten in het belang van de volkshuisvesting: ze dienen goede en voldoende woningen te bieden in de sociale huursector. Deze uitspraak maakt het voor corporaties alsnog mogelijk een beroep te doen op de herbestedingsreserve over - in ieder geval - de jaren 2008 tot en met 2011. Gevolg kan zijn dat corporaties over deze jaren helemaal geen vennootschapsbelasting hoeven af te dragen.

 

Per 2012 geldt die verplichting wel weer. Het kabinet heeft namelijk de ANBI-regeling aangepast waardoor vanaf dit jaar andere regels gelden. Zo valt de exploitatie van vastgoed nu buiten de ANBI-regeling. Aedes heeft zich samen met een groot aantal corporaties steeds verzet tegen het afschaffen van de ANBI-regeling voor corporaties en daarmee tegen het niet langer kunnen toepassen van de herbestedingsreserve. Ook de Hoge Raad en het kabinet lijken het nu dus niet langer met elkaar eens te zijn.

 

Bron: Aedesnet

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
ista Nederland B.V.
ista Nederland is marktleider en gespecialiseerd in het meten en afrekenen van het individuele...
Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...