Overgang naar gebruiksoppervlakte volgens NEN2580

Overgang naar gebruiksoppervlakte volgens NEN2580

Gepubliceerd op:

In het kader van de nieuwe waardebepaling conform de Woningwet 2015 moeten corporaties hun vastgoedbezit op basis van de marktwaarde waarderen. Hiervoor dient u een aantal objectgegevens te verzamelen. Denk aan de gebruiksoppervlakte (GBO), verhuurbaar vloeroppervlak (VBO) en bruto vloeroppervlak (BVO) op basis van NEN2580. Een kostbare aangelegenheid of toch niet?

Wees op tijd met het bepalen van de gebruiksoppervlakten
Er zijn verschillende methoden om de gebruiksoppervlakte van woningen te bepalen. Dit kan bijvoorbeeld door te meten vanaf de bouwtekening of door een opname ter plaatse. Vrijwel alle methodes zijn arbeidsintensief en vragen ook in financiële zin een behoorlijke investering van uw organisatie. Daarbij komt dat het “Handboek modelmatig waarderen marktwaarde” corporaties tot uiterlijk 1 januari 2019 de tijd geeft om de gebruiksoppervlakten te bepalen. Dit maakt het tijdspad waarbinnen de werkzaamheden dienen plaats te vinden beperkt.

Betrouwbare gebruiksoppervlakten met innovatieve tool
Thorbecke beschikt over een zeer innovatieve tool waarbij gebruik wordt gemaakt van de geometrische grenzen van de woning (input vanuit de Basisregistratie Gebouwen). Dit gecombineerd met hoogtepunten uit een actueel hoogtebestand. Op basis van deze bestanden zijn wij in staat om op zeer geavanceerde wijze de gebruiksoppervlakte te bepalen van het woningenbestand. Thorbecke heeft al meer dan 100.000 woningen op deze manier van een betrouwbare gebruiksoppervlakte voorzien.

Meer weten?
Benieuwd wat wij voor uw corporatie kunnen betekenen? Bel: 088-8883000 of mail naar: info@thorbecke.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Breijer Legionellapreventie
Drinkwater is letterlijk van levensbelang. Daarmee wilt u geen enkel risico lopen, en terecht ...
Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.
Nu-Swift Brandbeveiliging draagt bij aan een veiliger Nederland door het leveren van een breed pakket van veiligheidsproducten ...
NARIS
Risicomanagement bij woningbouwcorporaties is vast goed!