Flynth

Flynth

Bezoekadres
Groningensingel 1
6835 EA Arnhem
Corr.adres
Postbus 9221
6800 KB Arnhem
Contactgegevens
Telefoon: 088 - 23 67 777

Samen werken aan uitdagingen

Maatschappelijk gezien staan woningcorporaties volop in de schijnwerpers. Er moet in rap tempo worden gebouwd om de toenemende vraag naar betaalbare huisvestiging bij te houden. En dat is erg lastig blijkt in de praktijk. Bij renovatie van bestaande woningen spelen thema’s als veranderende woonbehoeften en verduurzaming een hoofdrol. Voor veel corporaties is het financieel niet mogelijk of beheersmatig risicovol om fors te investeren. Het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen staat daarmee onder druk. Een audit geeft uw woningcorporatie en goed beeld van de stand van zaken.

De focus van corporaties is de afgelopen jaren gericht op het voldoen aan nieuwe eisen en voorschriften. Ook dit levert extra druk op de financiële positie. Direct, door het opleggen van extra heffingen, waardoor inmiddels gemiddeld tot 4 maandhuren opgaan aan belastingen en heffingen. Maar ook indirect. Door regels gericht op bijvoorbeeld marktwaarde, het control-framework en verslaggeving nemen de administratieve lasten steeds verder toe. De beheersbaarheid van de lastendruk is daardoor een relevant thema voor veel corporaties. Dit vraagt om kwaliteit in de organisatie. Er daar geldt weer dat het aantrekken en behouden van ervaren medewerkers een kunst op zich is. Kortom, de corporaties werken aan grote uitdagingen.

In een wereld waarbij veranderingen elkaar in een snel tempo opvolgen past een accountant die met gemeenschappelijke kernwaarden, passie en lokale betrokkenheid in de volle breedte met u meedenkt. Een accountant die zowel met de directeur-bestuurder als de commissarissen spart over hoe de corporatie kan inspelen op ontwikkelingen. Een accountant die praktisch meedenkt over (doelmatige) informatievoorziening. Een accountant die verder kijkt dan de administratieve organisatie en een visie heeft over de invulling van de control-functie en het instrumentarium om te zorgen dat uw corporatie toekomstbestendig is.

Flynth Audit is al jaren actief als accountant van corporaties. Flynth voelt zich thuis bij corporaties vanuit onze achtergrond in het MKB en de publieke sector (met name het onderwijs).

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen?
Kijk op www.flynth.nl of mail naar contact@flynth.nl

Word lid en profiteer!

De database bevat een compleet overzicht van alle woningcorporaties met contactpersonen. Tevens ook de mogelijkheid om complete exports te maken naar Excel.

De aanbieding

Een greep uit ons leveranciersregister


Dé totaaloplossing voor woningcorporaties ...

Het spreekt voor zich dat een dak uw vastgoed en diens gebruikers bescherming biedt ...

Met veel ervaring verzorgen wij al sinds 1911 soepel het schadeherstel en schademanagement van onze relaties ...

Oranjedak is één van de sterkste spelers in de Nederlandse dakbedekkingsbranche ...

Hofmeier is business partner voor financiële en organisatievraagstukken. Onze missie: organisaties helpen om hun ambities ...

Jouw partner voor dak- en gevelmaterialen ...