De gedreven corporatie - Een wendbare strategie door actuele data

De gedreven corporatie - Een wendbare strategie door actuele data

Gepubliceerd op:

Actualisatie van de strategie is voor veel corporaties een periodiek ritueel wat eens in de paar jaar plaatsvindt. De klassieke aanpak start hierbij veelal vanuit de bestaande situatie en focust op de gewenste toekomstige situatie. Hierbij zullen, afhankelijk van de financiële beleidsruimte, accenten worden bijgesteld als het gaat om beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en in toenemende mate duurzaamheid.

Door Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) en hiervan afgeleide sturingsinformatie te gebruiken, kunnen de prestaties worden bewaakt en waar nodig bijgestuurd. Nu maatschappelijk de strategische onzekerheden door het hoge tempo van innovatie en druk op de verduurzaming toenemen lijkt dit rustige tempo snel ingehaald door de actualiteit. Optimaal gebruik van beschikbare markt- en portefeuilledata draagt bij aan een optimale inzet van middelen en regelmatige evaluatie van de beleidsmatige scenario’s. De adaptieve en datagedreven organisatie kent een hoger verandertempo, gebaseerd op drie aanjagers:
  • Datagedreven strategie en sturing: bestuur en management weten de corporatie toekomstbestendig te maken en te houden op basis van actuele marktontwikkelingen en kennis vanuit de kwaliteit en prestaties van het woningbezit;
  • Datagedreven technologie: Analytics & Business Intelligence, binnen een goede data-infrastructuur zorgen voor een efficiënte uitvoering en steeds verfijnde strategie. Investeringsbeslissingen vinden volgens de laatste inzichten plaats;
  • Datagedreven continu verbeteren: een continu verbeterproces en -mentaliteit van de medewerkers komt de uitvoering van de strategie ten goede en anticipeert en reageert snel op risico’s die verschijnen.
De moderne corporatie kent wel een duidelijk richting, maar mist een vaste meerjarencyclus wat betreft strategie en sturing. Een continue aanpassing op basis van data uit de markt, de portefeuille en de organisatie bepaalt hierbij de koers.Big datamodellen houden u actueel
Door optimaal gebruik van big-datamodellen, waarin interne bedrijfsgegevens en betrouwbare externe bronnen worden geselecteerd en geanalyseerd, gaat de kwaliteit van besluiten met sprongen vooruit. Dat vraagt om een hoge datakwaliteit, maar ook om expertise om uitkomsten te kunnen interpreteren en in te zetten voor de bedrijfsvoering van de eigen organisatie. Moderne oplossingen zijn zo ingericht dat  tussentijdse toetsing en zaken als conjuncturele parameters en gewijzigde omstandigheden snel zijn door te rekenen. Verschillende scenario’s en veranderde inzichten zijn daardoor in beeld. Dashboards in plaats van rapportages maken een einde aan een papieren werkelijkheid.

Scenarioplanning en portefeuillestrategie met hulp van een algoritme
Een portefeuille die optimaal aansluit bij de organisatiedoelstellingen is cruciaal voor een vastgoedorganisatie. Een steeds dynamischere omgeving en een veranderende wet- en regelgeving vraagt dan ook om effectief portefeuillemanagement. Een modern asset liability platform, waarin strategische scenario’s worden doorgerekend volgens de logica van het driekamermodel, geeft u het benodigde inzicht en resulteert in een optimale woning- én financieringsportefeuille en helpt bij het vinden van de strategie die de meeste (maatschappelijke) financiële beleidsruimte oplevert.

Duurzaamheid in beeld met WoCO2-Rendement
Als corporatie wilt u de juiste stappen in de juiste volgorde doorlopen om de best mogelijke beslissingen te maken bij de transitie naar een duurzaam (woning)bezit. Dankzij een speciaal ontwikkelde methode om uw duurzaamheidsroute door te rekenen, kan BDO dat inzicht verschaffen. Simpelweg door op basis van referentiewoningen de kosten voor verschillende renovatieniveaus en warmteoplossingen uit te werken. Deze aanpak, binnen de applicatie WoCO2-Rendement, zorgt voor onderbouwde besluiten, een vliegende start én voor comfort bij uw keuzes.

Lange termijn financiering met de juiste curves
Financieringslasten vormen ondanks de extreem lage rente nog steeds een belangrijke kosten- en risicopost. Daarnaast zullen leningen op termijn terugbetaald moeten worden. Ook hier geldt dat de beslissingen op basis van de juiste data plaats dienen te vinden. Het financieel beleid optimaal laten aansluiten bij het investerings- en portefeuillebeleid is de uitdaging. Ook rendements- en kasstroomsturing vragen eveneens om goede en actuele data. Door onze kennis van de kapitaalmarkt en de juiste treasury systemen gaat het ook hier niet om een subjectieve visie maar om wendbaarheid in financieringskeuzes op basis van feiten.

Meer weten over hoe data uw bedrijf kan versterken en BDO u kan helpen? Wij helpen inmiddels diverse corporaties om hun datakwaliteit op orde te krijgen, informatiebeleid te versterken of besluitvorming te optimaliseren. Contact hierover kunt opnemen met Jaap Kleijwegt.

Een greep uit ons leveranciersregister

Hemmink B.V.
Hemmink B.V. levert producten, oplossingen en concepten van ruim 25 sterke merken ...
SmartDocuments
SmartDocuments is van de grond af aan gebouwd om de documentcreatie te automatiseren ...
Valprevent BV
Valprevent adviseert, ontwerpt, installeert en onderhoudt valbeveiliging voor de meest uiteenlopende toepassingen ...