Checklist voor betere brandveiligheid!

Checklist voor betere brandveiligheid!

Gepubliceerd op:

Recent heeft Aedes in dit kader een checklist opgesteld om de brandveiligheid bij seniorencomplexen onder de aandacht te brengen. Senioren willen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast is ook het beleid van de overheid erop gericht om pas bij een verregaande hulpbehoevendheid te zorgen voor intramurale huisvesting. Dit zorgt voor brandveiligheidsrisico’s in steeds meer woongebouwen. Hoe is de veiligheid van uw complex gewaarborgd? En wat mag verwacht worden van uw zorgplicht?

Senioren willen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Woningcorporaties willen hen op een  veilige manier langer laten wonen. Het is dan wel belangrijk dat alle wettelijk vereiste brandveiligheidsvoorzieningen op orde zijn. Dit is niet altijd voldoende bij de meer kwetsbare personen. De regelgeving gaat bij wonen namelijk uit van zelfredzame personen. De veronderstelde mate van zelfredzaamheid is geen vast gegeven bij diverse kwetsbare groepen, zoals  senioren of minder validen . Dat risico wordt nog versterkt als er sprake is van een clustering van kwetsbare personen, denk aan seniorencomplexen. Dat vraagt wat van uw zorgplicht.

De zorgplicht is in 2007 in de Woningwet is opgenomen. De zorgplicht als ‘vangnetbepaling’ legt bij personen de verantwoordelijkheid handelend op te treden, ook als er geen wettelijke bepaling is die dat voorschrijft. Immers, een werk kan voldoen aan het Bouwbesluit of de bouwverordening, maar als er niettemin gevaar dreigt, zal de eigenaar handelend moeten optreden. De eigenaar is dus ten allen tijde de eerst verantwoordelijke.

Deze checklist die Aedes opstelde helpt de gebouwbeheerder om de veiligheidsrisico’s vast te stellen van een gebouw en de daar woonachtige personen. De woningcorporatie zal samen met de betrokkenen, zoals bewoners(vertegenwoordigers), zorgverleners, gemeente en veiligheidspartners aan de slag moeten gaan om de geconstateerde risico’s te reduceren. De checklist geeft antwoord op de vragen ‘hoe herken ik situaties waar de brandveiligheid in het geding is, wat zijn de kritische brandveiligheidspunten en wat zijn de oplossingsrichtingen per geconstateerde risicosituatie’?

In de checklist komen drie deelgebieden aan bod; de bewoner, het gebouw en voorlichting. Het verbeteren van brandveiligheid is dus meer dan ad-hoc maatregelen treffen om risico’s te verlagen. Immers, niet ieder risico is beïnvloedbaar. Denk daarbij aan risico’s die samenhangen met fysieke -, mentale - of sociale factoren van de bewoner. Andere risico’s zijn wel beïnvloedbaar, zoals de kennis en het gedrag van de bewoner.

Wij zijn van mening dat er een samenhang bestaat tussen enerzijds de zorgplicht van zowel eigenaar als gebruiker en anderzijds het aanbieden van ‘levensloopbestendige’ woningen aan kwetsbare ouderen, het al dan niet hebben van rookmelders in de woning en een investering in risico vermijdend gedrag. Wij willen u graag op gang helpen om invulling te geven aan uw zorgplicht in combinatie met de aangeboden checklist. Dat doe wij samen met een partner die veel kennis op het gebied van brandrisico’s in huis heeft. Nieuwsgierig naar de voorbeelden en mogelijkheden voor u?  Neem contact op met Quality Creations, dan gaan wij vrijblijvend met u in gesprek. Mail naar info@qualitycreations.nl of bel met John van Adrichem op 015 369 3965.

Een greep uit ons leveranciersregister

Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV
Daiwa House Modular Europe Jan Snel BV is marktleider in de Benelux op het gebied van ...
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...
ACQOM Trading B.V.
Bij ACQOM staat onze passie voor innovatie en duurzaamheid centraal ...