Regionaal warmtenet Amsterdam voor verduurzamen woningen

Regionaal warmtenet Amsterdam voor verduurzamen woningen

Gepubliceerd op:

Het ministerie van economische zaken, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en andere partijen hebben een Green Deal getekend. Het doel is om te komen tot een groot regionaal warmtenet in de Metropoolregio Amsterdam, van IJmuiden tot Almere en van Purmerend tot Aalsmeer. Ook woningcorporaties zijn bij het plan betrokken.

In deze Green Deal krijgt de consument van warmte een centrale plaats. Afgesproken wordt om samen met consumenten en woningbouwcorporaties te gaan kijken hoe warmte voor de consument aantrekkelijker kan worden.

Uit onderzoek blijkt dat met een regionaal net op een efficiënte en duurzame manier een half miljoen woningen verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte. Daarmee gaat de regio Amsterdam de verspilling van warmte te lijf en wordt een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk geleverd. Met de deal levert het ministerie een financiële bijdrage van 330.000 euro aan het programma Warmte en Koude in de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Een regionaal warmtenet is de voordeligste manier om op een duurzame wijze een half miljoen woningen te verwarmen. Dat blijkt uit de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse. Investeren in een regionaal grootschalig warmtenet is 10 keer goedkoper voor de samenleving dan een individuele aanpak. Individuele maatregelen leveren wel een iets betere prestatie als het gaat om de reductie van CO2 maar omdat het regionale warmtenet vele malen goedkoper is, gaat het hier wel om de meest efficiënte klimaateuro. Met een regionaal warmtenet kan de MRA voor circa 6% bijdragen aan de besparingsambitie van het Nationaal Energieakkoord.

De partijen in de MRA gaan met deze resultaten in de hand verder met de plannen voor realisatie van het regionale warmtenet. De volgende stap is een `Grand Design' van het warmtenet. Daarbij wordt gekeken welke bronnen aangesloten kunnen worden. Hoe om te gaan met de restwarmte van Tata Steel, wat de kansen zijn van duurzame geothermie en of het mogelijk is om overtollige energieproductie van windmolens op te slaan door het verwarmen van water voor het warmtenet. Ook gaan de partijen aan de slag met de financiering en aantrekkelijke marktproposities voor woningcorporaties, bedrijven, particulieren en huurders. Uiteindelijk willen de partijen in de MRA komen tot een warmteakkoord met het Rijk.

De partijen die voor het programma Warmte en Koude de samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend, zijn: AEB Amsterdam, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, Amsterdam Economic Board, Cofely Energy Solutions BV, Eneco Warmte en Koude, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Nuon Warmte, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Provincie Noord-Holland, Stadsverwarming Purmerend, TATA Steel IJmuiden BV, Ennatuurlijk en Veolia. Daarnaast hebben tien woningcorporaties een `letter of intent' getekend.

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...