Amsterdam biedt vrijesectorhuur met korting

Amsterdam biedt vrijesectorhuur met korting

Gepubliceerd op:

Deze week is in Amsterdam de pilot Flexibel huren van start gegaan. Tijdens het driejarige experiment kunnen huurders van een sociale huurwoning onder bepaalde voorwaarden een vrijesectorwoning huren met korting. Dit zou de doorstroming in de huursector moeten bevorderen.

De pilot Flexibel huren is een initiatief van de gemeente Amsterdam, de woningcorporaties Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Gedurende drie jaar gaan ze huurders van sociale huurwoningen – met een laag middeninkomen van tussen de 29.900 en 43.784 euro – de mogelijkheid bieden om met korting een vrijesectorwoning te huren. Deze inkomensgroep blijft vaak zitten in sociale huurwoningen bij gebrek aan aantrekkelijke doorstroommogelijkheden. Bij verhuizing zouden ze niet meer in aanmerking komen voor sociale huur, maar huren in de vrije sector is voor hen toch vaak te duur. Als deze huurders een sociale huurwoning achterlaten, zal aan de voorkant weer ruimte komen voor huishoudens met lage inkomens om in deze sector te huren. Tot eind 2016 bieden de drie deelnemende corporaties maximaal 1.000 vrijesectorwoningen aan met korting. De woningen hebben een marktconforme huurprijs tussen 681 en 1.100 euro. Afhankelijk van het inkomen van de huurder geven de corporaties over deze huurprijs een korting van minimaal 10 en maximaal 20%. De korting wordt gegeven voor de periode dat het inkomen van de huurder hiervoor passend is.

De pilot wordt gestart door Stadgenoot, Eigen Haard en Ymere, maar ook huurders van andere corporaties in de regio komen in aanmerking voor dit aanbod. Voorwaarde is dat de huurder een sociale huurwoning achterlaat. De pilot wordt begeleid en geëvalueerd door Platform31 in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Een greep uit ons leveranciersregister

IMI Hydronic Engineering
IMI Hydronic Engineering is specialist op het gebied van hydronische distributiesystemen ...
SMSParking BV
Mobiel parkeren via sms, app en internet!
Itho Daalderop
Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel ...