Corporaties moeten wennen andere financieringsbeoordelingen

Gepubliceerd op:

Banken zullen bij de financiering van middeldure huurwoningen van corporaties het te financieren vastgoed beoordelen (objectbeoordeling). In mindere mate wordt gekeken naar de achterliggende woningcorporatie (subjectbeoordeling). Dit meldt het ING Economisch Bureau in de sectorvisie woningcorporaties.

Dat is anders dan dat de corporaties gewend waren bij het verkrijgen van een financiering via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Middeldure huurwoningen van corporaties worden als gevolg van EU-regelgeving en de implementatie daarvan in de nieuwe Woningwet niet meer gezien als DAEB (diensten van algemeen belang). De borging van de WSW, waardoor coropraties goedkope leningen verkrijgen, geldt niet meer voor de middeldure huurwoningen. Hierdoor wordt er voor dit segment gelijke concurrentieverhoudingen met marktpartijen gecreëerd.
Sectormanager Public Ceel Elemans van ING: 'De combinatie van beleggingswaarde, de aankoopprijs, de onderliggende kasstroom en eventueel voorkeuren van de instelling zelf - bijvoorbeeld de mate van inbreng van eigen vermogen - resulteren uiteindelijk in een maatwerkfinanciering.'
Ruim € 14 mrd van het huidige bezit van corporaties valt hieronder. Dit is ongeveer 4%. Van de jaarlijkse totale investeringen zal bijna € 4 mrd (40%) buiten de borgingsregels van het WSW gaan vallen. Bij een middeldure huurwoning met een beleggingswaarde van € 200.000, een loan-to-value van 70% en uitgaande van een extra renteopslag op de lening van (minimaal) 1,0% bedragen de extra rentekosten € 1400 per jaar. Om dit terug te verdienen zouden woningcorporaties maandelijks € 115 extra aan huur moeten vragen om zo zelf niet op te hoeven draaien voor de hogere rentekosten.

Bron: ProperyNL

Een greep uit ons leveranciersregister

Flynth
Flynth is de grootste advies- en accountantsorganisatie voor het MKB ...
Alvast
Alvast: leegstand in capabele handen. Alvast is een snel groeiende leegstandbeheerder ...
Eurlicon
Dé adviseur in liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties ...