Amsterdam investeert in woningen voor ouderen

Amsterdam investeert in woningen voor ouderen

Gepubliceerd op:

De gemeente Amsterdam gaat vrijkomende zorggebouwen en bestaande woningen met onder meer liften, en aanpasbare nieuwbouw geschikt maken voor ouderen en mensen met een beperking. Ook wil de gemeente collectieve woon-zorg initiatieven actiever ondersteunen. Dit staat in de Nota ‘Met Zorg Wonen’.

Wethouder Wonen Freek Ossel wil met corporaties afspraken maken over de beschikbaarheid van woningen voor ouderen met een smalle beurs, dit om te voorkomen dat ouderen afzien van verhuizing door een onoverkomelijke ‘huursprong’. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan woonvormen in het duurdere segment voor ouderen met een bovenmodaal inkomen.

Ouderen kiezen er steeds vaker voor langer zelfstandig te wonen. Wethouder Zorg Eric van der Burg vindt dat een goede ontwikkeling: "Het is prettig als mensen zo lang mogelijk zelf de regie over hun eigen leven houden. Dat ondersteunen we door vanaf 2015 te gaan werken in wijkzorgteams die snelle zorg dicht bij huis bieden. Dit kan echter alleen als we er ook voor zorgen dat er voldoende en geschikte woonruimte is voor ouderen."

Het aantal ouderen in Amsterdam groeit sneller dan verwacht. Velen wonen al in een geschikte woning, een deel heeft behoefte aan aanpassingen, anderen moeten op termijn toch verhuizen. De behoefte aan zogenaamde intramurale huisvesting (tehuizen) neemt af, mede onder invloed van het rijksbeleid. De behoefte aan nieuwe, geclusterde woonvormen en aan ruimte voor mantelzorgers groeit.

Een greep uit ons leveranciersregister

Reasult
Reasult: forecasting software voor vastgoedmanagement ...
Oolders, Heijning & Voogelaar B.V.
OHV acteert als externe beleggingsafdeling voor haar institutionele relaties, waarnaar taken ...
Koston Nederland BV
Koston Isolatie, specialist in isolatie en energiebesparing ...