Massale verkoop huurwoningen doet wijken verpauperen

Massale verkoop huurwoningen doet wijken verpauperen

Gepubliceerd op:

De VNG is bang dat woonwijken zullen verpauperen als woningcorporaties door het kabinet gedwongen worden om driekwart van hun woningen te verkopen. Woningcorporaties leveren in samenwerking met hun huurders een belangrijke bijdrage aan de leefkwaliteit in wijken.

De VNG is bang dat woonwijken zullen verpauperen als woningcorporaties door het kabinet gedwongen worden om driekwart van hun woningen te verkopen. Woningcorporaties leveren in samenwerking met hun huurders een belangrijke bijdrage aan de leefkwaliteit in wijken.

 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zegt niet geraadpleegd te zijn voor het wetsvoorstel dat nu bij de Raad van State ligt. Hierin staat dat woningcorporaties driekwart van hun huurwoningen te koop zouden moeten aanbieden aan huurders die langer dan een jaar huren.
Volgens de VNG kan een massale uitverkoop tot vermindering van de leefkwaliteit in wijken leiden. Gemeenten die problemen in bepaalde wijken willen aanpakken, doen dat nu vaak in samenwerking met corporaties. Als een gemeente in een wijk overwegend met particulieren te maken krijgt, zal het moeilijker zijn om afspraken te maken over verbetering en zullen de problemen een eigen leven gaan leiden, zo vreest de VNG. Ook het onderhoudsniveau zal sterk achteruit lopen in bepaalde wijken, verwacht de vereniging. Woningcorporaties hebben daar programma’s voor, particulieren zijn daar vaak minder voortvarend in.

 
De VNG is verder bang dat gemeenten onvoldoende betrokken worden bij de uitvoering van de nieuwe wet. Gemeenten zouden toch minstens om inbreng gevraagd moeten worden bij de keuze van de huizen die corporaties moeten gaan verkopen, meent de VNG.

 

Bron: Binnenlands Bestuur

Een greep uit ons leveranciersregister

Kewodak Dakmakers B.V.
Dakdekkers van Kewodak staan al meer dan dertig jaar bekend om hun ervaring, service en kwaliteit. Wij denken in oplossingen ...
DataBalk
Ruim 100 jaar ervaring in de sector, gecombineerd met passie voor de volkshuisvesting en een helder beeld van ...
Total Wall
Onze passie is het mooi en duurzaam herstellen van gevels en panden ...