Wonen en Rijksdienst stimuleert doorstroming woningmarkt

Wonen en Rijksdienst stimuleert doorstroming woningmarkt

Gepubliceerd op:

Het kabinet streeft naar een betere doorstroming in de huurmarkt. Ook komen er meer vormen van tijdelijke huurcontracten. Dat vergroot het aanbod. De sociale huur moet betaalbaar blijven. Woningcorporaties moeten de goedkoopste woningen toewijzen aan de laagste inkomens. Wie een huis laat bouwen, krijgt betere garanties.

De woningmarkt laat een duidelijk herstel zien. Woningverkopen zitten in de lift, restschulden nemen af. Het kabinet stimuleert dit door de vrijstellingen bij schenkingen voor het eigen huis te verruimen. De vraag naar woningen blijft toenemen. Het kabinet blijft daarom inzetten op een betaalbare, toegankelijke en energiezuinige woningmarkt. Er is veel vraag naar woningen in de vrije huursector. Voor bouwers en beleggers moet het aantrekkelijker worden om hierin te investeren. De vrijstelling in de schenkbelasting voor kinderen van 18 tot 40 jaar voor de eigen woning wordt vanaf 2017 uitgebreid. Iedereen mag schenken en het kabinet verruimt de vrijstelling naar 100.000 euro.

 

Het kabinet wil de doorstroming in de sociale huur blijven bevorderen. Een deel van de huurders heeft een inkomen boven de inkomensgrens voor de sociale huur. Voor hen blijft periodiek een hogere huurverhoging mogelijk. Tegelijkertijd stimuleert het kabinet investeringen in vrije sector-huurwoningen. Daar is veel vraag naar. Het taakgebied van woningcorporaties is ingeperkt tot het bouwen voor lage inkomens. Daarom is het voor beleggers interessanter om te investeren in vrije sector-huurwoningen.

 

Ook komen er meer mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. De verwachting is dat voor jongeren, starters, en ook grote gezinnen zo sneller woonruimte beschikbaar komt. Woningcorporaties worden verplicht om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare woningen aan te bieden. Het kabinet wil zo de trend doorbreken dat lage inkomens steeds vaker relatief dure sociale huurwoningen krijgen toegewezen.

 

Verder gaan woningcorporaties bij de jaarlijkse aanpassing van de huurprijzen de huursombenadering toepassen. Er komt dan een begrenzing aan het totaal van huurverhogingen door woningcorporaties. Vanaf 2016 wordt de liberalisatiegrens voor drie jaar bevroren op 710,68 euro. De liberalisatiegrens is de overgang tussen sociale huur en vrije sector. De bevriezing vergroot de ruimte voor de vrije sector.

Een greep uit ons leveranciersregister

Breman Installatiegroep
Breman Woningbeheer; uw partner voor service- en installatiewerkzaamheden ...
Solesta® 2.0
Verduurzaam uw woning met een zonneboiler en zet gratis zonnewarmte om in warm kraanwater ...
Kiwa Technology B.V.
Kiwa Technology is een internationale dienstverlener en kennispartner in de energie- en waterketen ...