Meer woningen voor vluchtelingen door versoepelen regels

Meer woningen voor vluchtelingen door versoepelen regels

Gepubliceerd op:

Corporaties dringen aan op versoepeling van de regels voor het huisvesten van vluchtelingen. Er zijn creatieve oplossingen nodig om de groeiende stroom vluchtelingen onderdak te geven, vindt Aedes. Zoals het plaatsen van meerdere mensen in een woning of het gebruik van leegstaande kantoren.

Het kabinet is samen met de woningcorporaties op zoek naar oplossingen om vluchtelingen aan een huurwoning te helpen. De huidige regels staan onorthodoxe oplossingen echter in de weg. Tijdens recent overleg tussen het kabinet en Aedes kwam dan ook naar voren dat versoepeling van de regels een randvoorwaarde is. Aedes-voorzitter Calon gaf aan dat het noodzakelijk is voor de integratie dat vluchtelingen snel een huurwoning krijgen toegewezen. Dat zou onder meer mogelijk zijn door meer mensen te huisvesten in een woning dan nu volgens de regels mogelijk is. Een andere optie is om leegstaande kantoren geschikt te maken voor bewoning. Calon vindt dat het aanpassen van de regels te traag verloopt om de alternatieve oplossingen snel ten uitvoer te kunnen brengen. Hij dringt er bij het kabinet op aan dat versoepeling van de regels binnen maximaal drie weken rond moet zijn. Daarnaast benadrukt hij dat er meer geld nodig is om de benodigde maatregelen te kunnen uitvoeren.

De druk op de woningmarkt door de groeiende stroom van vluchtelingen leidt tot verdeeldheid. Niet-vluchtelingen die al lang op wachtlijsten staan, voelen zich gepasseerd door de urgentie die nu aan de vluchtelingen wordt toegekend. Volgens Aedes wordt nu ongeveer 6% van de vrijkomende sociale huurwoningen toegewezen aan vluchtelingen met een verblijfstatus en gaat dat oplopen tot 10%. 

Bron: nos.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Maak kennis met Intratone, met afstand het beste intercomsysteem, de nummer 1 ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...