Merendeel gemeenten heeft tekort aan seniorenwoningen

Merendeel gemeenten heeft tekort aan seniorenwoningen

Gepubliceerd op:

Bijna 60% van de gemeenten kampt met een tekort aan seniorenwoningen. Dat percentage kan zelfs nog groter zijn, want bijna de helft van de gemeenten zegt geen zicht te hebben op de voorraad seniorenwoningen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Ipso Facto.

 

Bijna 60% van de gemeenten kampt met een tekort aan seniorenwoningen. Dat percentage kan zelfs nog groter zijn, want bijna de helft van de gemeenten zegt geen zicht te hebben op de voorraad seniorenwoningen. Dat blijkt uit recent onderzoek van Ipso Facto.

 

Het tekort aan seniorenwoningen is tussen 1998 en 2002 aanzienlijk afgenomen. Waren er in 1998 nog 170.000 woningen te weinig, in 2009 was dat nog 85.000. Sinds 2009 neemt het tekort veel minder snel af. Om het aantal seniorenwoningen aan te laten sluiten op de behoefte, is het nodig om jaarlijks 36.000 tot 40.000 woningen bij te bouwen. Sinds het uitbreken van de recessie en de woningmarktcrisis, wordt dat tempo bij lange na niet gehaald. Het tekort zal zelfs weer verder oplopen. Het onderzoek van Ipso Facto toont aan dat 65% van de gemeenten verwacht in 2020 een tekort te hebben. Nu is dat – van de gemeenten die dat inzicht ook daadwerkelijk hebben – in 56% van de gemeenten het geval. Bijna de helft van de gemeenten heeft geen duidelijk beeld van het aanbod aan seniorenwoningen. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ANBO – de belangenorganisatie van senioren in Nederland - en vindt eens in de vier jaar plaats. De ANBO wil dat gemeenten hun best doen om vraag en aanbod van seniorenwoningen beter op elkaar af te stemmen. De Woonbond is het daar mee eens. Beide organisaties pleiten ervoor het onderzoek van Ipso Facto als basis te laten dienen voor het actieplan seniorenhuisvesting, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat opstellen in het voorjaar van 2013.

Bron: woonbond.nl

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...
Fito Products
Fito Products BV, specialist in de verkoop van brandpreventieproducten ...