Huurverhoging leidt tot stortvloed protesten

Huurverhoging leidt tot stortvloed protesten

Gepubliceerd op:

De nieuwe regeling voor het inkomensafhankelijk verhogen van de huren, heeft geleid tot een stortvloed aan protesten van huurders aan het adres van hun woningcorporaties. Waar voorheen enkele duizenden protesten binnen kwamen na een huurverhoging in juli, waren dat er nu 60.000.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant onder zestig grote en middelgrote woningcorporaties. Deze geven aan gezamenlijk ongeveer 60.000 bezwaren te hebben ontvangen de afgelopen twee maanden, dus na de aankondiging van de huurverhoging volgens de nieuwe regels. Veel huurders die meer moeten gaan betalen nu hun inkomen bekend is en te hoog uitvalt, klagen dat ze die verhoging niet kunnen opbrengen. Ze geven aan dat sinds 2011 – waarop de huurverhoging is gebaseerd – minder zijn gaan verdienen, dat hun gezinssamenstelling is veranderd of veel minder te besteden hebben dan de verhuurder waarschijnlijk denkt. Andere bezwaren komen van chronisch zieken en mensen die principieel tegen de nieuwe regeling zijn. Van alle huurders die de afgelopen maanden een huurverhoging werd aangekondigd, tekende 8 procent bezwaar aan.

De inkomensafhankelijke huurverhoging werd dit voorjaar na een lange politieke strijd ingevoerd, nog net op tijd voor de jaarlijkse huurverhoging van 1 juli. Huishoudens in een sociale huurwoning met een jaarinkomen boven de 43 duizend euro kunnen daardoor een huurverhoging van 6,5 procent krijgen. Ligt het inkomen tussen de 43 en 33 duizend euro, dan gaat de huur maximaal 4,5 procent omhoog. En voor alle huurders die minder verdienen, bedraagt de maximale stijging 4 procent.

Bron: volkskrant.nl

Een greep uit ons leveranciersregister

BOB-KOB Opleidingen
BOB Opleiding, Training en Advies is hét opleidingsinstituut voor kaderfunctionarissen en management in de bouw ...
Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
IsoBouw Systems BV
IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...