'Corporaties staan er financieel beter voor'

'Corporaties staan er financieel beter voor'

Gepubliceerd op:

Woningcorporaties staan er na het derde kwartaal financieel weer iets beter voor. Dit komt door dalende investeringen, verlaging van de beheerslasten en huurverhogingen. Ook de versoepeling van de verkoopregels kan voor extra financiële ruimte zorgen.

Deze conclusie is vandaag te lezen in het kwartaalbericht woningcorporaties van het Economisch Bureau van ING. Daaruit blijkt verder dat het vertrouwen van corporatiebestuurders in het derde kwartaal verder is gestegen. Sinds het begin van dit jaar is ondanks de verhuurdersheffing de neerwaartse trend gekeerd. Vooral grote corporaties met meer dan 10.000 woningen zien volgens ING de financiële toekomst met meer vertrouwen tegemoet. Een licht beter sentiment op de woningmarkt en een verbeterende (verwachte) kasstroom geven voeding voor meer optimisme. Meer optimisme wordt mogelijk ook gevoed doordat corporaties de afgelopen jaren hun financiële beleid met succes hebben aangepast. Onder andere door beperking van nieuwbouw en minder onderhoudsprogramma’s, verlaging van de beheerslasten en aanpassing van de huren.

Bron: anp

Een greep uit ons leveranciersregister

De Huischmeesters
Wij zijn woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed ...
WEBO
WEBO produceert houten kozijnen, prefab elementen en componenten, voor woningbouwprojecten ...
Tonzon
In 1980 heeft het Nederlandse bedrijf TONZON een revolutionaire isolatiemethode ontwikkeld ...