Inspectie van spouwmuurankers voorkomt gevelschade

Inspectie van spouwmuurankers voorkomt gevelschade

Gepubliceerd op:

In de verduurzamingsoperatie die veel woningcorporaties op dit moment en de komende jaren uitvoeren, komen enkele verschillende maatregelen aan de orde. Een van de eerste stappen die men op dit gebied kan nemen, is spouwmuurisolatie. En dan blijkt vaak dat de kwaliteit van spouwmuurankers in veel gebouwen te wensen over laat, vertelt Jacob Mink van TotalWall.

Wat doet een gevelinspecteur precies op het gebied van spouwankers?
“Wij doen risico-inventarisaties bij gevels en kijken of de spouwankers nog van goede kwaliteit zijn en of er wel voldoende aanwezig zijn. Deze zijn cruciaal voor het overeind houden van de gevel, maar onze ervaring is dat een groot deel van de spouwankers zijn aangetast door roest en dat daarmee de constructieve veiligheid van een de gevel vaak is aangetast. In het ergste geval leidt dit tot gevels die in zijn geheel naar beneden storten. De levensduur van spouwankers die in het verleden zijn gebruikt is meestal 25 jaar, terwijl gebouwen vaak minimaal 50 jaar moeten kunnen staan.”


In het ergste geval leiden doorgeroeste spouwanker tot gevels die in zijn geheel naar beneden storten.

Dat klinkt behoorlijk zorgwekkend. Bij wat voor soort woningen komt dat voor?
“Het is zeker zorgwekkend, want je ziet het niet aan de buitenkant maar als je zoals wij de gevels inspecteert, kom je toch opzienbarende ontdekkingen tegen. Vooral in de oudere woningen, gebouwd grofweg van eind jaren 40 tot en met begin jaren 80 van de vorige eeuw is het vaak niet best gesteld met de kwaliteit van spouwankers. Maar we komen ook verkeerde aangebrachte ankers tegen, die wel in de buitenmuur maar niet in de binnenmuur zijn vastgemaakt, en niet meer dan achter een stukje tempex zijn gehangen. Ook komen we vooral in grondgebonden woningen tegen dat de metselaar in de punt van de gevel te weinig of helemaal geen ankers heeft aangebracht. Dat komen we tegen nu veel gevels van woningen, vooral van woningcorporaties, geïsoleerd worden.” Inspectie is bij het isoleren van gevels extra belangrijk omdat het klimaat in de spouw,  door deze te vullen met een isolatiemateriaal, sterk wijzigt. De voorheen aanwezige luchtspouwspouw i.c.m. open stootvoegen zorgde voor een luchtcirculatie waarmee een vochtige omgeving werd voorkomen. Indien de luchtspouw wordt gevuld is er geen circulatie meer en zal bij een vochtig blijvende spouw de kwaliteit van de bestaande ankers sneller verslechteren. Het verdient dan ook de aanbeveling om weerbelaste gevels na het isoleren waterafstotend te maken door deze te hydrofoberen.

Wat kan daaraan gedaan worden?
“Belangrijk te weten is dat in 2007 door het toenmalige ministerie van VROM de regelgeving op dit gebied is aangepast. Eigenaren van woningen van meer dan 4 lagen, gebouwd in de eerdergenoemde jaren, zijn verplicht om aan te tonen dat hun buitengevel veilig is verankerd. De praktijk van alledag is echter dat er ook bij veel grondgebonden woningen spouwanker-problemen geconstateerd worden. Om dat in kaart te brengen voeren bedrijven zoals TotalWall dagelijks inspecties uit. Een dergelijke inspectie – gedaan met behulp van een hoogwerker – duurt meestal een dag.”


Spouwmuurankers kunnen geheel doorgeroest zijn of…..


….of flink aangetast zijn door roest

Hoe gaat dat precies in zijn werk?
“We volgen hierbij het SBR-protocol voor gevelinspecties dat hiervoor geldt. Dan onderzoeken we door middel van detectieapparatuur hoeveel ankers er per m2 zijn aangebracht. Dit toetsen wij in berekeningen die volgens de geldende normen
(Eurocode 6) worden uitgevoerd, zodat het ook conform deze normen kan worden hersteld indien de kwaliteit van de ankers of de hoeveelheid aangetroffen ankers daar aanleiding toe geven.
Als we een patroon in beeld hebben, leggen we op een paar plekken ankers bloot door een aantal stenen er uit te halen, om zodoende de kwaliteit van de spouwankers fysiek te beoordelen. In het rapport, dat de opdrachtgever ontvangt, brengen we niet alleen de bevindingen in beeld, maar dragen we indien mogelijk ook een oplossing voor het eventuele probleem aan.
Veel woningcorporaties zijn nu volop bezig met het verduurzamen van hun woningvoorraad. Wanneer men kiest voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie is dit hét moment om ook de spouwankers te laten controleren en daar waar nodig te verbeteren.”

Naast het in beeld brengen van de spouwankers kunnen ook zaken als het beoordelen van de kwaliteit van het voegwerk, het beoordelen van de geveldragers en het in beeld brengen van evt. schade’s van het metselwerk bij een inspectie in beeld worden gebracht.
Een inspectie is daarom in veel gevallen ook een goed uitgangspunt voor een MJOP waarbij duidelijkheid gegeven wordt of men in de budgettering voor de komende jaren rekening moet houden met renovatiewerkzaamheden aan de gevels.

Voor meer informatie kunt u contact met Total Wall opnemen:

Mail: info@totalwall.nl
www.totalwall.nl
tel: 088-1112525

Een greep uit ons leveranciersregister

Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...