Betaalbaarheid huren baart ook wetenschappers zorgen

Betaalbaarheid huren baart ook wetenschappers zorgen

Gepubliceerd op:

Diverse wetenschappers maken zich grote zorgen om de betaalbaarheid van het huren. Dat bleek op het SOM-seminar ‘Woningmarkt en huurbeleid’ dat afgelopen week plaatsvond in Utrecht.

Emeritus-hoogleraar Hugo Priemus vindt dat tijdens het bewind van minister Blok de betaalbaarheid voor veel huurders op het spel is komen te staan: “zij betalen de rekening van de crisis”. De combinatie van de – mede door de verhuurderheffing - sterk gestegen huren (sinds 2012 met 18 procent) en een forse inkomensdaling (van 9 procent) is hier de oorzaak van volgens de hoogleraar.

Sociale huursector krimpt
Priemus wees erop dat de sociale huursector in hoog tempo krimpt. De gereguleerde corporatiesector nam van 2009 tot 2015 af van 32 naar 28 procent van de woningvoorraad. In jaren negentig lag dit percentage nog boven de 40 procent. Priemus noemde het ‘redelijk sneu’ dat de groei van de vrije huursector –sinds 2009 een verdubbeling van 233.000 naar 469.000 woningen - ten koste is gegaan van de sociale woningvoorraad. “Terwijl de doelgroep voor sociale huurwoningen juist groeit”.

Bouwproductie en duurzaamheid stagneren
Ook Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft, sprak van een “ernstige betaalbaarheidsproblematiek”. Boelhouwer is daarom net als Priemus ontevreden over het beleid van Blok.  Naast de problemen met betaalbaarheid zijn er ook grote problemen met de bouwproductie en investeringen in energiebesparing. Terwijl de vraag naar woningen sterk stijgt, daalt de productie; volgens Boelhouwer een in Europees verband ongekende situatie. De vooruitzichten voor de korte termijn zijn daarbij ook niet rooskleurig, gezien de stagnatie in het aantal bouwvergunningen. Die blijft steken op zo’n 50.000 per jaar, ongeveer de helft minder dan het aantal dat noodzakelijk is om de groeiende woningbehoefte op te vangen.

Werk aan de winkel
Ook op duurzaamheidsgebied blijven de maatregelen ver achter bij de doelstellingen. Er is volgens Boelhouwer daarom veel werk aan de winkel voor een volgend kabinet. “Niets doen is geen optie.” Het zal volgens Boelhouwer geen eenvoudige opgave worden. “De verschillen tussen de VVD en andere potentiële regeringspartijen zijn namelijk heel groot.” Boelhouwer noemde het VVD-verkiezingsprogramma “niets minder dan oorlogsverklaring aan de sociale huursector”.

Huurtoeslag verbeteren
Johan Conijn, hoogleraar aan de UvA en directeur van Ortec Finance, deelt de zorgen over de betaalbaarheid, maar zette vraagtekens over het huurbeleid als de grootste oorzaak. Volgens hem is niet de huurstijging maar de inkomensdaling van veel huurders de belangrijkste veroorzaker van betaalrisico’s.  Het grootste deel van de 18 procent huishoudens met een betaalrisico zit volgens hem in de groep met een inkomen dat lager is dan het minimum van de huurtoeslagregeling. Hij pleit daarom voor verbetering van de huurtoeslagregeling, door de inkomensgrenzen te verruimen en de eigen bijdrage (de basishuur) te verlagen. Hiervoor zou de verhuurderheffing gebruikt kunnen worden.

Bron: Woonbond.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Erasmus School of Accounting & Assurance
Executive Program Finance & Risk Management voor Woningcorporaties ...
Zig
Digitale oplossingen voor alle woningcorporaties ...
BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...