Corporaties houden woningen uit de verkoop voor vergunninghouders

Corporaties houden woningen uit de verkoop voor vergunninghouders

Gepubliceerd op:

De helft van de corporatiebestuurders nam in 2015 bijzondere maatregelen om de gemeente te helpen het toenemende aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. Nog eens een kwart van de corporaties is van plan is daar in 2016 mee te beginnen. Dat blijkt uit de Corporatiebarometer, de jaarlijkse peiling van Aedes onder corporatiebestuurders.

Woningen uit de verkoop halen is veruit het populairst (29 procent). Maar corporaties kiezen ook vaak voor de transformatie van kantoren en zorgcomplexen tot wooncomplex (14 procent) en het bouwen van tijdelijke woningen (10 procent).

2015 was niet alleen het jaar dat het aantal vergunninghouders flink toenam. Het was ook het jaar van de invoering van de nieuwe Woningwet. De verantwoordelijke minister Stef Blok wordt daarom voor het derde jaar op rij gezien als de meest invloedrijke persoon in de corporatiesector. De corporatiebestuurders zijn over het algemeen neutraal over de effecten van die Woningwet, maar benoemen wel vaker negatieve effecten dan positieve. De enige uitzondering is het thema betaalbaarheid: ruim 30 procent denkt dat de betaalbaarheid van corporatiewoningen beter wordt door de Woningwet.

Financieel zijn corporaties in 2015 in rustiger vaarwater terechtgekomen. Iets meer bestuurders dan de voorgaande jaren (90 procent, ten opzichte van 88 procent vorig jaar) zien de financiële positie van de eigen corporatie positief in. Over de financiële positie van de sector als geheel zijn ze minder positief: die is nu volgens 40 procent stabiel. Dat is wel positiever ten opzichte van 2015, toen slechts 20 procent van de corporaties dat vond.

Daarnaast hebben minder corporaties in 2015 maatregelen moeten nemen om de verhuurdersheffing te kunnen betalen (68 procent, tegenover 86 procent in 2014). De meest gebruikte maatregel is het inkrimpen van het personeelsbestand (40 procent). De trend dat corporaties minder maatregelen hoeven te nemen om de verhuurdersheffing te kunnen betalen, lijkt zich door te zetten in 2016. 52 procent van de corporaties verwacht dit jaar maatregelen te moeten nemen, vorig jaar dacht nog 75 procent dat.

De corporatiebarometer is een online enquête die de redactie van de Aedes-media sinds 2012 jaarlijks houdt onder alle directeur-bestuurders van corporaties om de meningen te peilen over (ontwikkelingen in) de sector. In december 2015 hield de redactie de enquête voor de vierde keer. In totaal vulden 142 bestuurders de enquête in, dat is 39 procent van alle bestuurders. De uitkomsten van de enquête staan in het Aedes-Magazine dat 19 januari 2016 is verschenen.

Een greep uit ons leveranciersregister

BDO
Hoe kan ik de financiële continuïteit van mijn woningcorporatie waarborgen en tegelijkertijd mijn maatschappelijke taken ...
Zonduurzaam
Zonnepanelen kopen bij Zonduurzaam?
Solar Concept
Wij voorzien de klant van het beste totaalconcept op het gebied van zonnepanelen ...