Door loting sneller een woning in Amsterdam

Door loting sneller een woning in Amsterdam

Gepubliceerd op:

Sinds april vorig jaar kunnen woningzoekenden in de stadsregio Amsterdam ook via loting aan een sociale huurwoning komen. In de stadsregio Amsterdam zijn in 2013 518 corporatiewoningen verloot zowel onder starters als doorstromers. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het nieuwe lotingsysteem in de stadsregio.

Corporaties en gemeenten in deze regio hebben afgesproken in 2013 en 2014 een deel van het beschikbare woningaanbod via loting op WoningNet aan te bieden. De woningen zijn bedoeld voor mensen die met spoed een woning nodig hebben en actief op zoek zijn. Door loting krijgen zowel starters als doorstromers op de woningmarkt een kans.

In de periode van half april tot en met half december 2013 zijn in totaal 518 lotingwoningen aangeboden, een kleine tien procent van het beschikbare woningaanbod. Daarvan waren 127 woningen specifiek voor doorstromers en 391 woningen voor iedereen. De meeste woningen waren gewone huurwoningen, bij een klein aantal ging het om seniorenwoningen of jongerenwoningen.

Per woning reageerden gemiddeld 526 woningzoekenden. Dat is aanzienlijk meer dan bij reguliere sociale huurwoningen (gemiddeld 180 reacties). Van de toegewezen lotingwoningen voor iedereen ging het merendeel naar een starter op de woningmarkt, met een gemiddelde inschrijfduur van 3,6 jaar. In de regio staan beginnende woningzoekenden normaal gesproken 8,8 jaar ingeschreven bij WoningNet, voor ze in aanmerking komen voor een woning. Van de woningzoekenden die het afgelopen jaar een lotingwoning voor doorstromers betrokken, lag de gemiddelde woonduur op 4,4 jaar. Ook voor deze groep geldt dat ze door het nieuwe lotingsysteem veel eerder dan gebruikelijk een passende woning hebben gevonden. Loting lijkt - op basis van deze eerste cijfers - goed te werken als aanvulling op de woonruimteverdeling in de stadsregio Amsterdam.

Een greep uit ons leveranciersregister

Nationaal Warmtefonds
Solide partner voor overheden en woningcorporaties ...
REALMAP
Optimale strategie voor vastgoedorganisaties ...
IsoBouw Systems BV
IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...