Bevorder leefbaarheid en betrokkenheid door een combinatie van leegstandbeheer en wijkfonds

Bevorder leefbaarheid en betrokkenheid door een combinatie van leegstandbeheer en wijkfonds

Gepubliceerd op:

Leefbaarheid, betrokkenheid en veiligheid. Drie thema’s waar corporaties dagelijks mee te maken hebben. Daarom heeft leegstandbeheerder Ad Hoc speciaal voor woningcorporaties ‘Ad Hoc Samen’ ontwikkeld. Een gereserveerd wijkfonds, waarmee de leefbaarheid en betrokkenheid in de wijk positief wordt gestimuleerd, ook gedurende een periode van leegstand.

Concentratie op kerntaken
Woningbouwcorporaties moeten zich concentreren op hun kerntaken, namelijk het bouwen, verhuren en beheren van sociale woningen. Zo werd in 2013 bepaald door de novelle van Minister Blok. De Minister voor Wonen en Rijksdienst bepaalde hiermee de focus voor deze organisaties. Als gevolg van deze bepaling moest de rol van de corporatie bij het leefbaar maken van de wijk afnemen en kregen gemeenten en andere maatschappelijk betrokken organisaties hierin een grotere rol. Met haar jarenlange ervaring weet Ad Hoc dat corporaties de woonbeleving van haar bewoners hoog in het vaandel heeft staan en neemt daarom ook op het gebied van leefbaarheid graag het initiatief door de inzet van ‘Ad Hoc Samen’.

Ontplooien van leefbaarheidsprojecten
Voor iedere woning waar een Ad Hoc-bewoner in woont, reserveert Ad Hoc maandelijks een bedrag in het wijkfonds. Dit fonds kan op initiatief van de corporatie of buurtbewoners aangeboord worden voor diverse leefbaarheidsprojecten. Deze projecten zijn onder andere het creëren van nieuwe voorzieningen in de vorm van een nieuw speeltoestel of -tuin en het organiseren van buurtbijeenkomsten, zoals een burendag of –barbecue. Ad Hoc Samen biedt dus financiële ruimte om naar keuze lokale initiatieven te ontplooien. Het verzamelde bedrag komt daarmee ten goede van de woonbeleving van de huidige en toekomstige buurtbewoners. De levendigheid in de wijk komt terug en de leefbaarheid wordt ten tijde van leegstand extra gestimuleerd.

Een samenwerking met Ad Hoc ontzorgt dus niet alleen op het gebied van leegstandbeheer, maar draagt ook direct bij aan de leefbaarheid in de wijk. De leegstandsrisico’s worden beperkt, woningzoekenden krijgen de kans om tijdelijk voordelig te wonen en de buurtbewoners behouden een prettige en aangename woonervaring. Een win-winsituatie voor alle partijen.

Wilt u meer weten over ‘Ad Hoc Samen’? Bekijk de website of neem direct contact op met Coen Braan (Corporate Accountmanager) voor een advies op maat via 06 – 250 108 83 of c.braan@adhocbeheer.nl.

Een greep uit ons leveranciersregister

Liftintermediair
Liftintermediair: De volledig onafhankelijke, ervaren adviseur in liftinstallaties ...
Derbigum Nederland
Derbigum Nederland B.V. is gespecialiseerd in energiebesparende en duurzame dakbedekking ...