Kabinet zet in op beter aanbod huurwoningen

Kabinet zet in op beter aanbod huurwoningen

Gepubliceerd op:

Het kabinet wil op de huurmarkt de doorstroming bevorderen. Dat staat in de ontwerpbegroting, die aan de Tweede Kamer is aangeboden. Corporaties gaan terug naar hun kerntaak. Dat is het betaalbaar huisvesten van mensen met lagere inkomens.

Op de huurmarkt bevordert het kabinet de doorstroming. Voor beleggers komt er meer ruimte om te investeren in middeldure huurwoningen, waar veel vraag naar is. Ook wil het kabinet meer vormen van tijdelijke huurcontracten, bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld jongeren en starters.

De maatregelen voor komend jaar op een rij:
  • Het corporatiestelsel wordt herzien. Het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens wordt de wettelijke kerntaak. Dit voorkomt dat corporaties in riskante projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Verder wordt het toezicht op de sector steviger georganiseerd.
  • Er komen meer wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. De verwachting is dat zo sneller woonruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld jongeren en starters.
  • Het kabinet past het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) aan. Door de WOZ-waarde te laten meewegen, komt de lokale marktsituatie beter tot uitdrukking in de maximaal redelijke huurprijs.
  • De verhuurderheffing wordt in 2015 verhoogd naar 1,335 miljard euro.
  • Het lage btw-tarief op arbeidsloon bij verbouwing en renovatie van woningen geldt een half jaar langer: tot 1 juli 2015.
  • Sinds vorig jaar is er een fonds voor energiebesparing door woningeigenaren en subsidie voor verhuurders in de sociale huursector. Er komt nu ook een financiële regeling voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).

Een greep uit ons leveranciersregister

Quality Creations International
Producten die het eenvoudig mogelijk maken brandveilig te leven ...
Mind2Pay
Specialist in debiteurenbeheer voor woningcorporaties ...
IsoBouw Systems BV
IsoBouw onderzoekt continu wat echt werkt in de praktijk. Door goed naar de markt te luisteren, is IsoBouw als geen ander ...