3 genomineerden voor prijs beste scriptie over de woningmarkt

3 genomineerden voor prijs beste scriptie over de woningmarkt

Gepubliceerd op:

Woensdag 7 november ontvangen drie studenten een prijs voor hun masterscriptie over de woningmarkt. Dat gebeurt in het kader van de BZK-Woningmarktscriptieprijs. Elk jaar looft het ministerie van BZK deze prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het gebied van de woning- en vastgoedmarkt.

Woningmarktonderzoek omvat veel onderwerpen die het beleid van BZK raken. Denk aan woonlasten en betaalbaarheid, kredietverstrekking en prijsontwikkeling en vraag en aanbod op de woningmarkt. Andere onderwerpen die het beleid van BZK raken, zijn kwaliteit en onderhoud van huizen, grondbeleid, huisvesting van specifieke doelgroepen, krimp en duurzame woningen.

Genomineerden
De veelzijdigheid in onderwerpen die te maken hebben met de woningmarkt en het beleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken zien we ook terug in de scripties van de drie prijswinnaars. De drie genomineerden zijn Bob Witjes van de TU Delft, Jenny Montanus van de Vrije Universiteit Amsterdam en Jonathan de Vries van Hogeschool Inholland. De studenten presenteren hun scriptie voor een jury, die vervolgens de winnaar van de Woningmarktscriptieprijs bekend maakt.

Onderwerpen scripties
De titel van Witjes’ scriptie is ‘Ongelijke gevallen, ongelijk behandeld’. In zijn scriptie onderzoekt Witjes hoe sociale huurwoningen effectiever toegewezen kunnen worden, onder meer door te differentiëren. Montanus doet met haar scriptie ‘Are homeowners better citizens?’ onderzoek naar het verschil tussen huiseigenaren en huurders in de sociale woningbouw en de private markt. De Vries tracht met zijn scriptie de vraag te beantwoorden of terugverdientijden van energetische maatregelen te berekenen zijn aan de hand van de huidige rekenmethode van het NEN. Hij gebruikt daarbij ook een database van 4.790 woningen van Woon Onderzoek Nederland. De scriptie van de Vries heeft de titel ‘De gemiddelde terugverdientijd van energetische maatregelen’.

Uitreiking
De uitreiking van de BZK-Woningmarktscriptieprijs vindt plaats tijdens een bijeenkomst bij het ministerie van BZK op woensdag 7 november tussen 14.00 uur en 18.00 uur. Naast de presentaties van de studenten, gaan Dr. Frank van Dam en Dr. Carola de Groot van het Planbureau voor de Leefomgeving in op de 'Triomf van de stedelijke voorkeur'. Prof. Dr. Maarten van Ham van de TU Delft gaat in op zijn onderzoek 'Socio-economic segregation in European Capital Cities'.

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Lierop
Al meer dan 55 jaar dé specialist in het verdrijven van vocht en herstellen van hout ...
Nufris
Experts in uitzonderlijke schoonmaak ...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...