Nieuwe sociale huurwoningen Arnhem worden aardgasloos

Nieuwe sociale huurwoningen Arnhem worden aardgasloos

Gepubliceerd op:

De gemeente Arnhem heeft verschillende prestatieafspraken gemaakt met de drie grootste Anhhemse woningcorporaties. De partijen spraken daarbij af om uiterlijk in 2050 alle woningen energieneutraal te maken en alle nieuwe sociale huurwoningen gasloos te maken. Andere afspraken zijn dat de huren van sociale woningen in 2018 niet meer stijgen dan de inflatie en dat corporaties zorgen dat de kernvoorraad sociale huurwoningen op peil is en blijft.

Elk jaar maken de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal, de huurdersorganisaties en de gemeente Arnhem gezamenlijke prestatieafspraken. Deze corporaties bezitten samen ongeveer 95 procent van alle Arnhemse corporatiehuurwoningen.

Nieuwe duurzame stappen
“Ik ben blij dat we ook in 2018 weer goede afspraken hebben kunnen maken die leiden tot duurzaam en betaalbaar wonen”, aldus wethouder Wonen Geert Ritsema. “Duurzaamheid en betaalbaarheid gaan heel goed samen. We hebben afgesproken dat de huren in 2018 niet verder stijgen dan de inflatie. Er komt een stappenplan over hoe in 2050 alle sociale huurwoningen energieneutraal zijn én nieuwe sociale huurwoningen worden in principe aardgasloos. Daar lopen we écht in voorop.”

Huurdersorganisaties
Net als vorig jaar zijn de afspraken niet alleen gemaakt met de gemeente en de corporaties, maar ook met de huurdersorganisaties: Huurdersorganisatie Portaal (HOP), Huurdersorganisatie Volkshuisvesting Arnhem (HOVAR) en De Brug (Vivare). Ritsema: “Het gaat uiteindelijk immers om de huurders zelf. Zij zijn de bewoners. Ik vind het niet meer dan logisch dat zij dan zelf ook aan tafel zitten als er afspraken gemaakt worden.”

Afspraken worden steeds beter
Eric Angenent, directeur- bestuurder van Vivare: “De afgelopen jaren hebben we met elkaar steeds betere afspraken gemaakt. Vooral de afspraken op het gebied van duurzaamheid zijn noodzakelijk, maar ook spannend en verstrekkend. Deze kunnen we namelijk alleen maar mét elkaar realiseren. En hiermee bedoel ik niet alleen de samenwerkingspartners van de prestatieafspraken, maar ook bijvoorbeeld Nuon en Alliander.”

Betere inbreng huurdersorganisaties
De huurdersorganisaties zijn tevreden dat door hun betrokkenheid ook de belangen van de huurders in het overleg zijn geborgd. “We hebben nog beter kenbaar kunnen maken waar huurders tegenaan lopen of wat zij als probleem ervaren”, aldus HOVAR. HOP Arnhem: “Deze prestatieafspraken vormen een goede basis voor een leerzame samenwerking tussen alle partijen. Zo werken we samen aan een thuis voor al onze huurders.” “Dit jaar was het overleg met alle partijen nog meer gestructureerd, waardoor de inbreng van de huurdersorganisaties ook beter was. Laten we dat de komende jaren voortzetten”, aldus De Brug.

Meer prestatieafspraken
Behalve met de drie grootste corporaties met wie deze prestatieafspraken zijn gemaakt, zijn er nog zeven andere corporaties in Arnhem actief. Dit zijn De Woonplaats, Habion, Mooiland, Omnia Wonen, SSH&, WBVG en Woonzorg Nederland. Dit zijn corporaties voor wie Arnhem geen ‘wettelijk werkgebied’ is en die uitsluitend woningen beheren en renoveren. Met deze corporaties zijn afzonderlijke afspraken gemaakt.

Een greep uit ons leveranciersregister

REC Solar EMEA GmbH
REC biedt zonnepanelen die ideaal zijn voor commerciële daken ...
CEDRAL
Jouw partner voor dak- en gevelmaterialen ...
KiesZon
Van dak naar duurzame energiecentrale ...