Bouwproductie krimpt sterk

Bouwproductie krimpt sterk

Gepubliceerd op:

Er wordt dit jaar 7% minder gebouwd dan in 2011. De bouwproductie neemt ook volgend jaar verder af, vooral in de woningbouw. Pas vanaf 2015 wordt weer groei verwacht. De bouwsector zit hiermee in een tweede fase van krimp, na de crisis in 2009 en 2010. Dit staat in een notitie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) met de titel ‘Verwachtingen voor de bouwproductie na het Regeerakkoord’.

Er wordt dit jaar 7% minder gebouwd dan in 2011. De bouwproductie neemt ook volgend jaar verder af, vooral in de woningbouw. Pas vanaf 2015 wordt weer groei verwacht. De bouwsector zit hiermee in een tweede fase van krimp, na de crisis in 2009 en 2010. Dit staat in een notitie van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) met de titel ‘Verwachtingen voor de bouwproductie na het Regeerakkoord’.


De aanhoudende recessie en de maatregelen in het nieuwe regeerakkoord zijn de voornaamste redenen van de krimp, zo zegt het EIB. Zo zullen de beperking van de hypotheekrenteaftrek en de nieuwe verhuurderheffing de woningbouw negatief beïnvloeden. Volgens de berekeningen zullen de woningbouwinvesteringen van corporaties zelfs met 20% afnemen, terwijl hun onderhoudsuitgaven met ongeveer 10% afnemen. Dit leidt tot een verlies aan bouwproductie met EUR 1,2 miljard op jaarbasis. Het betekent dat de werkgelegenheid in de bouw de komende twee jaar zal dalen met nog eens 20.000 arbeidsplaatsen. De afgelopen jaren leverde de sector al 50.000 arbeidsplaatsen in.

 

Ook rekent het EIB voor dat de kasstromen van de corporaties tot 2017 aanzienlijk zullen verslechteren door de combinatie van de verhuurderheffing en de huurliberalisatie. Deze werken echter zeer verschillende uit op regionaal niveau. Er zijn regio's waar een netto verlies ontstaat ter grootte van 25% van de huurinkomsten. Er zijn ook regio's waar de verhuurderheffing (net) kan worden opgevangen door de extra huurruimte te benutten.

 

Een greep uit ons leveranciersregister

Van Scholl Advies
Het optimaliseren van bedrijfsprocessen, met als doelstelling het verhogen van...
Ortec Finance
Ortec Finance ondersteunt woningcorporaties door het bevorderen van professionaliteit en het faciliteren van ...
BSH Huishoudapparaten
BSH Huishoudapparaten B.V. is in Nederland verantwoordelijk voor de marketing, sales en service van de huishoudapparaten ...