Smart Twin: dé innovatie voor toekomstbestendig vastgoedbeheer

Smart Twin: dé innovatie voor toekomstbestendig vastgoedbeheer

Gepubliceerd op:

Toekomstbestendig vastgoedbeheer aan de hand van slimme scenario’s; het is een unieke innovatie in de digitalisering van uw woningvoorraad. De komst van de digitale vastgoedvriend Smart Twin maakt het werkelijkheid. We zochten Smart Twin op in het huis waar hij momenteel werkt. Deze woning staat in een wijk waar recentelijk een grootschalig verduurzamingsproject heeft plaatsgevonden. In dit interview vertelt Smart Twin zélf hoe woningcorporaties worden ondersteund in verduurzaming.

Je hebt in deze woning het verduurzamingsproces geïnitieerd?
‘Klopt! Enkele jaren geleden signaleerde ik dat er groot onderhoud moest worden verricht aan deze wijk. Het leek mij een mooi moment om de woningen te verduurzamen. Mijn gegevens lieten zien dat er op dit gebied nog veel mogelijkheden lagen. Uit de enquêtes die ik heb gehouden, bleek ook dat huurders hier behoefte aan hadden. Dat draagvlak is van groot belang.’

Hoe zijn de keuzes rondom het verduurzamingstraject dan gemaakt?
‘Om alle mogelijkheden inzichtelijk te maken, heb ik een aantal toekomstscenario’s gegenereerd en deze aan mijn woningcorporatie voorgelegd. In deze scenario’s laat ik zien op welke manieren een wijk (of woning) kan worden verduurzaamd en welke kosten hierbij komen kijken. Ik toon daarbij uiteraard het nieuwe energielabel, conform de NTA 8800. Ook reken ik de nieuwe huurpunten door en laat ik zien hoe het MJOP moet worden ingericht. Zo zorg ik ervoor dat woningen toekomstbestendig worden verbouwd!’

Wat was jouw rol tíjdens het verduurzamingsproces?
‘Gedurende het proces sla ik alle informatie over de werkzaamheden op. Zo zorg ik ervoor dat alle ketenpartners hun werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Iedereen krijgt altijd inzicht krijgt in het proces en kan waar nodig feedback leveren. Tijdens de verduurzaming en na afloop hiervan kunnen de mutaties eenvoudig worden ingevoerd. U geeft aan mij de correcties door, ik pas mezelf automatisch aan en baseer vanaf dat moment al mijn nieuwe berekeningen op de meest actuele situatie. Er zijn dus geen dure CAD-tekenaars meer nodig om de 3D-woningmodellen aan te passen! Mijn woninginformatie is altijd correct en op één plek.’

En na de verduurzaming? Dan zijn er toch nog steeds kleine aanpassingen nodig?
‘Uiteraard! Voordat er weer groot onderhoud plaatsvindt, zullen er altijd kleine werkzaamheden moeten worden verricht. Op sommige zaken is een woningcorporatie niet voorbereid, zoals een onverwacht defect. Ik zorg ervoor dat huurders dit eenvoudig kunnen melden. Ook kunnen zij het zelf digitaal doorgeven wanneer zij kleine aanpassingen hebben gedaan of bijvoorbeeld een ZAV willen toevoegen. Maar ook zijn installaties of bouwdelen soms versleten. Dit laat ik tijdig weten, zodat u hierop kunt anticiperen.’

Hoe lang woon en werk je nog hier?
‘Ik ben er totdat het huis wordt gesloopt. Alle informatie over de materialen en bouwdelen sla ik op in een bouwkundig ‘paspoort’. Hierdoor weet ik dus ook precies wanneer het huis gedemonteerd zal moeten worden. Ook de herbruikbare materialen heb ik geïnventariseerd. Die zal ik na de sloop aanbieden op een virtuele marktplaats. Zo zorg ik ervoor dat verschillende componenten uit deze woning een nieuw leven kunnen krijgen!’

Ontmoet Smart Twin op smarttwin.nl!


Een greep uit ons leveranciersregister

Dura Vermeer Divisie Bouw & Vastgoed B.V.
Dura Vermeer richt zich op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, mobiliteit ...
Intratone
Een systeem dat staat voor veiligheid, gemak en comfort in één...
Wocozon
Wocozon maakt huurwoningen van woningcorporaties in heel Nederland groener en duurzamer ...