Betaal nu gemiddeld 20% minder voor uw CAR-verzekering met de Willis CAR-verzekering voor woningcorporaties

Betaal nu gemiddeld 20% minder voor uw CAR-verzekering met de Willis CAR-verzekering voor woningcorporaties

Gepubliceerd op:

Wie is Willis?
Willis is een wereldwijde risico-adviseur, verzekerings- en herverzekeringsmakelaar en Human Capital & Benefits specialist. Beursgenoteerd aan de New York Stock Exchange en met 400 kantoren wereldwijd zijn wij in Nederland gevestigd in Amsterdam, Rotterdam, Beverwijk en Rijswijk.

Van oudsher zijn wij nauw betrokken bij overheden, gemeenten, onderwijsinstellingen en woningcorporaties. Met onze jarenlange ervaring in de Nederlandse publieke sector en onze internationale kennis inventariseren en analyseren wij de risico’s van relaties. Tevens adviseren wij hen bij het opzetten van het preventiebeleid en het verzekeringsprogramma.

In dit bericht introduceren wij onze nieuwe CAR-verzekering speciaal voor woningcorporaties.

Willis CAR-verzekering voor woningcorporaties
Veel bouwprojecten worden tegenwoordig op een geïntegreerde wijze aanbesteed. Dit betekent niet, dat alle verantwoordelijkheden en risico’s bij de aannemer liggen. Als opdrachtgever kunt u bijvoorbeeld worden aangesproken voor schade aan het werk en/of bestaande panden, maar ook voor eigendommen van uw huurders. Zelfs als de schade is veroorzaakt doordat aannemers en onderaannemers de geldende regels op de bouwplaats niet hebben nageleefd.

4 redenen om zelf een CAR-verzekering in te kopen:
 1. U behoudt zelf de regie en kunt hierdoor reputatieschade beperken
 2. U zorgt voor dekking van hiaten, die zijn ontstaan door het grote aantal aannemers, installateurs en adviseurs die aanwezig zijn op de bouwplaats
 3. Óók zorgt u er met een eigen CAR-verzekering voor, dat de betrokken verzekeraars handelen in uw belang in plaats van in het belang van de aannemer
 4. U weet zeker dat de CAR-verzekering goed aansluit op uw brand-, aansprakelijkheid- en overige verzekeringen.
Met de vernieuwde Willis Construction All Risks (CAR) verzekering krijgt u een uitgebreide dekking tegen een scherpe premie.

Voordelen van de vernieuwde Willis CAR voorwaarden voor woningcorporaties:
 • Scherpe premie
 • Uitgebreide dekking
 • Professionele schadeafwikkeling
 • In geval van schade bent u niet meer afhankelijk van de aannemer en zijn verzekeraar
 • U heeft óók buiten de bouwplaats dekking tegen bijvoorbeeld diefstal en schade tijdens transport.
 • Dekking voor huurderving na een gedekte schade is standaard inbegrepen
 • Gemaakte kosten om de bouwplaats in stand te houden na schade is integraal meeverzekerd.
Contact
Bent u geïnteresseerd in de Willis CAR-verzekering? Neem dan contact met Jordy de Jong via:
Willis BV
Jordy de Jong
020-5312547
dejongj@willis.com
https://www.woningcorporaties.nl/leveranciers/schadebehandeling/willis-bv

Een greep uit ons leveranciersregister

Polygon
Polygon is dé specialist in het schadeherstel en klimaatoplossingen ...
Kingspan Light + Air
Experts op het gebied van brandveiligheid, daglichtconstructies, klimaattechniek, zonwering & louvre ...